1/1

Garnati: 'Musikuge 30' får op til 35.000 kroner

9. juli 2018

Musikuge 30 - mandag 23. juli til torsdag 26. juli - på Torvet i Gilleleje 'bager' igen i år op til Gilleleje Festivalen i slutningen af juli. Det sker for tredje gang med en underskudsdækning fra Gribskov Kommune. Men i fremtiden skal arrangementet stå på egne ben, mener udvalget for Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi. Der lægges op til, at der i fremtiden som hovedregel kun kan ydes underskudsdækning to gange.

 

Musikuge 30' afvikles tredje gang - men udsigten til, at musik- og handels-arrangement kan stå på egne ben er ikke øget. Tvært imod. Gribskov Kommune  har Gilleleje Handels- og Turistforening søgt - og nu fået - underskudsgaranti på 35.000 kroner.

I 2016 godkendte Gribskov Kommune en underskudsgaranti  på 15.000 kroner - og den blev udnyttet, og det samme skete, da der i 2017 blev givet underskudsgaranti på 20.000 kroner.

Afvikling af musikugen i Gilleleje er 'opvarmning' til Gilleleje Festival. Det er mandag 23. juli til torsdag 26. juli, hvor planen er at følge op på de seneste to års gode kulturelle oplevelse i uge 30. I lighed med de to tidligere år, skal der afvikles musik på torvet i Gilleleje. Formålet vil være at bibeholde turisterne i byen og i kommunen, mens de er på ferie i Gribskov, forklarer formand for Gilleleje Handels- og Turistforening, Henrik Magelund.

 

Hver ekstra dag en turist er i byen og i kommunen, er værdifuld for alle. Oplevelsen af musikugen i 2016 og 2017 var positiv med mange positive tilkendegivelser fra turister og besøgende i Gilleleje, tilføjer Magelund.

 

Det er tanken, at musikken afvikles om eftermiddagen og igen med kl. 19-20.30. Dermed tilgodeses både spisesteder samt butikker. Musikken vil appellere til et bredt publikum. Tidligere år har det været en kombination af lokale musikere samt musikere udefra.

 

Det igen i år planen at involvere Gribskov Musikskolen. Arrangementet er gratis og for alle. Vi har sponsorer til at bidrage økonomisk til afviklingen. Men både i 2016 og 2017, har der været et underskud. Underskudet er kun på selve arrangementet. Oplevelsen for byen og de besøgende var i plus, betoner Henrik Magelund.

Vi må konstatere, at Gilleleje er i konkurrence med blandt andet Hornbæk, Hundested og 

Helsingør og er vi nødsaget til at afvikle arrangementer, for at holde de besøgende i byen. Derfor håber og regner vi med at kommunen støtter og hjælper med en underskudsgaranti, slutter han.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com