1/2

'Bethel' i Gilleleje: Når himlen møder havet

12. juli 2018

Så har styrmanden sejlet Bethel ud af Gilleleje Havn med kurs mod Frederikssund, Hundested og de øvrige havne, ’Sømandsmissionens Sejlende Sømandshjem’ skal besøge på sommerens 25 togter.

 

Det gode vejr forhindrede i år Bethel at slå besøgsrekorden med 650 besøgende, men der var alligevel stort besøg for enten at kigge rundt på det tidligere orlogsfartøj eller få en snak med værterne, de to sømandsmissionærer Jørgen Knudsen og Jørgen Erik Larsen, der er Sømandsmissionens mest erfarne medarbejder og en meget skattet gæst i Gilleleje og omegn, hvor han gennem de seneste 40 år har holdt utallige møder om Sømandsmissionens arbejde.

 

Som det er mange Gilleleje-borgere bekendt, har der tidligere ligget et sømandshjem i Gilleleje, men det blev i forbindelse med skibsfartens struktur nedlagt. Bethel er imidlertid i Gilleleje hvert år, så ideen med ’Det Sejlende Sømandshjem’ minder gæsterne om, at man godt kan have et sømandshjem på vandet. Det er Bethel og dens lillebror Duen gode eksempler på, når de fra april til oktober pløjer de danske farvand tyndt.

40 års missionshistorie

Sømandsmissionen har udgivet bogen ”Hvor himmel og hav mødes”. Gennem sømandsmissionær Jørgen Erik Larsens livsberetning får vi 40 års missionshistorie blandt søens folk.

Hvorfor så en bog om ham og hans virke i Sømandsmissionen?

Ja, det er der flere årsager til. Sømandsmissionens historie skal fortsat fortælles, og hvad vil så være mere naturligt end at spørge en af de gamle kæmper om, hvad det vil sige at gøre tjeneste blandt søens folk.

Bogen, der er skrevet af journalist Benny Grarup, der tidligere har været med Bethel rundt i Danmark, handler om en mand og hans hustru, der i over 40 år har kæmpet og stridt uden skelen til klokken og altid med ærmerne smøget op, uanset om det har været som sømandshjemsbestyrer i Grønland eller sømandsmissionær i Danmark.

– Jørgen Erik har sat sit værditilbud til mennesker til skue ved at udrette håndens gerning, tjene ved bordene, forkynde Kristus, fortælle historier og trylle med ord i tale og skrift og derigennem møde mennesker med kernebudskabet om frelsen i Jesus Kristus. Ved brug af denne kombination af evner og ekstrovert personprofil er der mange mennesker, som har fået et møde med Gud, siger formand for Indenlandsk Sømandsmission, Hans Peter Kristensen.

I bogen beretter Jørgen Erik Larsen om mange personer, som har gjort indtryk på ham, og som har betydet noget særligt for familien. Sømanden, fiskeren, kunden, den gamle grønlandske fanger, godtfolk af mange metierer. Mennesker, som Jørgen Erik har lyttet til og ofte hjulpet på forskellig vis.

Hjerterum og respekt

Bogen handler dybest set om hjerterum for andre mennesker og respekten for, at alle mennesker har ufattelig værdi for Gud. Jørgen Erik vedbliver nok at arbejde som sømandsmissionær lige så længe, han trækker vejret, også selv om det kan blive nødvendigt at sænke farten.

Benny Grarup: Hvor himmel og hav mødes – Jørgen Erik Larsen i tjeneste for Gud • 195 kroner.
Indenlandsk Sømandsmission. Kilde: Journalist Hanne Balzer, Tage Bechmann med flere.