Nordsjælland: Nationalparkråd klar til indsats

3. april 2019

Thomas Elletoft, der repræsenterer Gribskov Spisekammer, er valgt som formand i det nydannede nationalparkråd i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Ole Hjorth Caspersen fra Kulsvier-gården i Alsønderup er udpeget som næstformand.

Rådet har også besluttet at indstille Ole Lass Jensen fra Museum Nordsjælland og Mette Aaskov Knudsen fra Skovskolen i Nødebo til de to ledige pladser i nationalpark-bestyrelsen.

Det er knap et halvt år siden, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland gik i gang med at lede efter kandidater til nationalparkrådet. 81 foreninger, organisationer og personer søgte om at få en plads i rådet, og 22 kom igennem nåleøjet.

 

Nu kan rådet melde klar til arbejdet, idet det har valgt Thomas Elletoft Køster fra Gribskov Spisekammer og Ole Hjorth Caspersen fra Kulsviergården som henholdsvis formand og næstformand for rådet. 

To pladser i nationalpark-bestyrelsen

Rådet valgte besluttet at indstille Ole Lass Jensen, der er direktør i Museum Nordsjælland, til en af de ledige pladser i bestyrelsen. Til den anden ledige plads valgte rådet at indstille Mette Aaskov Knudsen fra Skovskolen.

 

Rådets indstillinger er allerede sendt afsted til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, så ministeren forhåbentlig kan nå at udpege de to nye bestyrelsesmedlemmer, inden der udskrives valg. Som andet valg til de to bestyrelsesposter valgte rådet at indstille Katrine Hofman Bang fra Pibergården og den nyvalgte næstformand Ole Hjorth Caspersen. 

Rådets arbejdsopgaver
Rådet skal rådgive bestyrelsen i både større og principielle sager. Derudover kan rådet også selv komme med forslag til bestyrelsen. En af rådets første opgaver bliver at være med til at udvikle projekter ud fra de ideer, som nationalparken lige nu er i gang med at indsamle. Det sker 21. maj, hvor rådet og bestyrelsen mødes for første gang. 

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com