Nationalpark: Natur-projekt vægtes højest

2. juli 2020

Nationalparkfondens bestyrelse har enstemmigt vedtaget planen for, hvordan Nationalparken Kongernes Nordsjælland skal udvikles i de kommende seks år. 

 

Nationalparkplan 2020-2026 bygger på mange af de forslag, som borgere, foreninger og kommuner har bidraget med under planens tilblivelse. 

 

- Det er en stor glæde for bestyrelsen og for alle dem, der i årevis har arbejdet ihærdigt for en nationalpark i Nordsjælland, at vi nu står med vores første nationalparkplan. Der har været en utrolig opbakning til vores arbejde med planen, og vi har modtaget mange gode forslag fra lokalsamfundet og lokale foreninger, som vi har taget med i planen, siger bestyrelsesformand Carl Bruun.

Efter sommerferien glæder vi os til at gå i gang med at realisere planen, så områdets særlige natur og historie kan blive styrket yderligere og formidlet til glæde for de besøgende og lokalsamfundet, tilføjer han.

 

I de næste seks år vil bestyrelsen vægte naturprojekter højest, og områdets særlige historie gør, at også kulturhistoriske projekter vil blive vægtet højt. Der vil dog også blive gennemført projekter inden for friluftsliv, geologi, landskab, formidling, undervisning, forskning, lokalsamfund, erhverv og turisme.  Alle indsatser, som beskrives i planen, vil blive realiseret gennem dialog, samarbejde og frivillige aftaler, fastslår bestyrelsesformand.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com