1/1

 NCC RYDDER EFTER 60 ÅR  

Entreprenørvirksomheden NCC er i fuld gang med at rydder op efter produktionen på 'Sten og Grus' ved Gilleleje Havn. Dynger af sand, sten og grus, bygninger og alt andet fjernes, så pladsen kan overdrages til Gilleleje Havnelaug.

 

Det er dermed en over 60 år lang historie og aktivitet ved havnen, der startede som Gilleleje Sten og Grus og som nu snart forsvinder helt. Produktionen blev stoppet for et år siden i forbindelse med at en mangeårig pladsleder gik på pension.

 

Det var en virksomhed, der over de seneste år beskæftigede forholdsvis få medarbejdere, men til gengæld har det været en meget synlig del af livet ved havnen.

 

Gilleleje Havnelaug kan med rydningen af pladsen og ophøret af NCC-lejemålet gå i gang med at planlægge for fremtiden.

1/2

1/2