Har Nejlinge glemt sin juledigter

20. december 2020

For mange, der kører lidt rundt i det skønne Nordsjælland, er Nejlinge kun en lokalitet, vi kender fra et par vejskilte. Men i salmehistorien er byen et kendt sted, skriver artiklens forfattere.

 

Af tidligere redaktør Tage Bechmann, Gilleleje, og tidligere Melby-præst Poul Erik Bechmann

 

Vi har kigget efter, om der i Nejlinge var synlige spor efter én af stedets kendte digtere fra fortiden, nemlig folkeskolelærer Jens Peter Zakarias Nielsen., men ikke så meget som en mindeplade har vi kunnet finde.

Da den tidligere tv-stjerne Otto Leisner for nogle år siden skulle fortælle om sin favoritjulesang, valgte han Nejlinge–digterens advents- og julesalme  ”Det er som med klokker, det ringer i luften over vor by”.

 

Forandret ved en træt smeds ord

Zakarias Nielsen gik en aften til et kirkeligt møde på Græsted skole, hvor en kendt smed skulle tale. Smeden var træt efter mødet, og Nejlinge–læreren spurgte ham, hvorfor han dog ikke holdt op med sit omflakkende liv fra møde til møde. Lærerens far var også smed, så han vidste, hvad jobbet krævede.

 

Pludselig kom der imidlertid kampgejst frem hos den trætte smed, og hans svar faldt prompte: ”Jeg slider mig så inderligt gerne op i den Herre Jesu Kristi tjeneste!”

 

Nejlinge–læreren følte, at han var blevet ramt af et verbalt hammerslag, for alt det med det åndelige havde han ikke prioriteret så højt. Han erkendte sit eget åndelige livs spinkle grundlag, og han søgte også samtale med Hillerøds digter- og slotspræst Christian Hostrup. 

 

Krybben i hjertet

Pudsigt var det for få år siden at se en ny sang- og musikudgivelse, hvor både Hostrup, Zakarias Nielsen og H. C. Andersen var bidragydere. Nejlinge–læreren, der også var organist  blev pensioneret allerede som 40–årig. Han havde mistet hørelsen, hvilket er lige så upraktisk for en organist, som det nok undertiden kunne være en fordel for en folkeskolelærer! 

 

Han kendte om nogen til sorg. Han måtte gå den tunge gang til graven fire gange - efter at have mistet tre børn og sin elskede hustru. Han kender til det savn, han digtede meget om - også i hans skønne advents- og julesalme slutter med ordene om at åbne hjertet for frelseren:  

 

Var året for mange en kæde

af lønlige savn og brist,

det slutter dog nu med glæde,

Gud gemte det bedste til sidst.

Fra himlen velsignelser dryppe

til sal og til fattigste skjul.

Men har du i hjertet en krybbe,

så får du det bedste til jul.

 Velsignet jul til alle læsere

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com