NH-APPEL OVER NEDRYKNING

Nordsjælland Håndbold har mandag appelleret skrivebordsnedrykningen fra Primo Tours-Ligaen til 1. division.

 

Det sker efter at NH sammen med to andre berørte klubber – Odder Håndbold i herrernes 1. division og EH Aalborg fra kvinde-ligaen - havde bedt Udvalget for Professionel Håndbold om at genoverveje beslutningen. Svaret kom mandag, hvor Udvalget fastholder nedrykningen.

NH er utilfreds med, at Dansk Håndbold Forbund forsøger at lægge låg på sagen

Efter skrivebordsafgørelsen bad NH udvalget om en skriftlig begrundelse for nedrykningen, og i svaret fremgik, at udvalget mener, at det suverænt bestemmer over turneringen og der ikke kan klages over udvalgets beslutninger.

 

- Dét er Nordsjælland Håndbold ikke enig i efter vi har fået en juridisk vurdering: Afgørelsen har så voldsomt store konsekvenser, såvel sportsligt som økonomisk, det vil være i strid med intentionerne bag regelsættet og almindelige retssikkerheds-mæssige hensyn, hvis en afgørelse ikke kan prøves, siger H.P.  Dueholm, der er direktør i Nordsjælland Håndbold.

Ikke færdigspillet

Her afsluttes den ude at være spillet færdig og der træffes nogle meget vidtgående beslutninger, som rammer os og to andre klubber, fremfører H.P. Dueholm.

Han siger videre, at det derfor er uacceptabelt, hvis ikke afgørelsen kan prøves i de appel, instanser, der er i DHF og DIF

1/9

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com