1/1

Gribskov: Ni må vente på at blive statsborgere

8. marts 2020

17 af Gribskov Kommunes borgere er omfattet af loven om indfødsret, statsborgerskab, som Folketinget vedtog lige før nytår, men ni af dem må vente på at blive statsborgere, idet de skal igennem den såkaldte grundlovsceremoni. Den festlige begivenhed på Gribskov Rådhus er dog udskudt som følge af håndtryks-anbefalerne, Regeringen meldte ud fredag. Gribskovs ceremoni var planlagt til mandag 23. marts, men den gennemføres ikke uden det obligatoriske håndtryk.

Statsminister Mette Frederiksen understregede ved præsentationen af anbefalingerne omkring Corona-smitten, at ceremonierne må vente. 

Gribskov Kommune holder grundlovsceremonier to gange årligt, og den første var annonceret til mandag 23. marts Byrådssalen på Gribskov Rådhus. En halv snes af de kommende statsborgere var tilmeldt.

Der gives indfødsret efter ansøgning ved lov til navngivne borgere, der som vilkår inden for to år efter lovens ikrafttræden deltager i en grundlovsceremoni, hvor de skriver under på at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati, og trykker myndighedens repræsentanter i hånden.

Det vil i Gribskov Kommune tilfælde sige medlemmer af byrådet eller en administrativ medarbejder.

Undtaget fra ceremonien

Ikke alene er omfattet af kravet om at deltage i ceremonien og får indfødsret uden. Det gælder ansøgere med bopæl i Grønland og på Færøerne, børn under 18 år, der får statsborgerskabet sammen med deres forældre, samt ansøgere, som efter reglerne er undtaget kravet om bopæl i Danmark, og statsløse født i Danmark omfattet af børne- eller statsløsekonventionen er undtaget fra kravet om at skulle medvirke i  ceremonien. 

 

Alle, der indgivet din ansøgning før den 5. februar 2017, er har heller ikke omfattet af kravet om deltagelse i en grundlovsceremoni.