Rishøjvej_1-Annisse_Nord_edited.jpg

Annisse Nord: Ni rækkehuse på 'købmandsgrund'

19. november 2019

Ni rækkehuse kan skyde op i Annisse Nord på Rishøjvej 1, hvor der for 40 år siden blev bygget et ellers banebrydende minimarkedskoncept med butik til dagligvareforsyning af lokalområdet. Det kuldsejlede og I tre årtier har grunden dog været ryddet for bygninger, men det er lykkedes KFI at sælge grunden til en developer, der vil bygge rækkehusene.

KFI, der er ejer af stor del af bymidten i Helsinge med butikkerne og kontorer ved den tidligere Super Best, har solgt grunden til selskabet FP 2 ApS - Furesø Properties med hjemsted i Vedbæk - der overtog den 31. oktober.

Det påtænkte byggeri kræver dog ændringer af planforholdene, så både kommuneplan og lokalplan skal ændres. Det tager byrådets Udvikling, By og Land-Udvalg op i møde tirsdag 26. november.

Ud over at der skal tages stilling til om der kan være boliger på grunden, er et andet væsentligt element, hvorvidt der kan ses bort fra krav om grundstørrelse på minimum 500 kvadratmeter til hver bolig.  Grunden er på godt 2.500 kvadratmeter, så ni boliger vil betyde, at gennemsnitsgrundstørrelsen vil blive på under 300 kvadratmeter. De ni rækkehuse er tegnet med et samlet areal på 780 kvadratmeter.

1/1