1/1

Gribskov: 'Nordkystens fremtid' ind ny fase

26. januar 2019

Kystbeskyttelsesprojektet ’Nordkystens Fremtid’ er på vej ind i næste fase, når det nu skal miljøvurderes. Derfor holder kommunerne bag projektet, Halsnæs, Gribskov og Helsingør, borgermøde. Det er onsdag  30. januar i kl. 17-19 i Gribskov Kultursal i Helsinge. Alle er velkomne til at komme med idéer til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvens-vurderingen.

Borgere, grundejere, interesseorganisationer og andre myndigheder er inviteret til at komme med ideer og kommentarer til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensvurderingen for ’Nordkystens Fremtid’.

Program for borgermødet  ser således ud:

Kl. 17.10: Centerchef Dorethe Pedersen orienterer om projektet og status.

Kl. 17.25: Miljøkonsekvensvurdering, ved Lars Østergaard, Niras.

kl. 18.00: Kort om Råstofindvinding og miljøkonsekvensvurdering, Jan Nicolaisen, Orbicon.

Kl. 18.10: Spørgsmål og svar om projektet og miljøkonsekvensvurderingen

Kl. 18.45: Den videre proces                                     


Formålet med at beskytte kysten
Formålet med kystbeskyttelsesprojektet er at beskytte de mange værdier langs Nordkysten mod havet, så helårshuse, sommerhuse og vejanlæg bliver beskyttet mod erosion. Strandfodring vil ske på otte strækninger på i alt 35 kilometer af kysten. Der vil ikke blive strandfodret ud for naturarealer.