1/1

Gribskov: Ny chef valgt til kommunikation

3. februar 2019

Gribskov Kommune får besat stilling som kommunikationschef fra 1. marts. Elizabeth Bergmann Burns, 52 år, er blandt en række ansøgere foretrukket. Hun kommer fra en stilling som kommunikations- og analysechef i Det Kriminalpræventive Råd.

 

Hun er uddannet cand.scient.pol. og har igennem mange år arbejdet med kommunikation i flere sammenhænge, blandt andet som kommunikationschef i Danske Handicaporganisationer og Københavns Kommune. 

Den nye chef skal sætte en ny retning for Gribskov Kommunes kommunikation og få kommunens presseindsats og sociale medier til at blomstre. Indsatsen skal være orienteret mod de nye digitale muligheder og trends, der er en del af en moderne organisations virkelighed, betoner Gribskov Kommune.,

 

Kommunikationen skal rumme klare budskaber til mange forskellige målgrupper og modtagere. Det bliver en del af kommunens rejse mod en ny måde at drive kommune på: fokus er på kerneopgaven samtidig med, at den politiske og administrative struktur nytænkes.

 

Det er fremstillet som 'Fremtidens Gribskov, hvor en klar og tydelig kommunikation er afgørende, og en udvikling hvor kommunikationschef får en væsentlig rolle.

Kommunikationsindsatsen og branding står højt på både den strategiske og politiske dagsorden. Vi har som kommune en lang række unikke styrkepositioner, der gerne skal gøre os attraktive for borgere, virksomhedsejere og besøgende: Nationalpark Kongernes Nordsjælland, en fantastisk natur, et aktivt foreningsliv, mange frivillige og engagerede ildsjæle, et mangfoldigt erhvervsliv, stærke kulturinstitutioner og meget andet, tilføjer Gribskov Kommune.

Elizabeth Bergmann Burns træder ind i det job, som Rasmus Lindboe valgte at forlade i efteråret. Han stod for opbygningen af en mere professionel komnunikations-afdeling i slutningen af Jan Ferdinandsens borgmester-periode, hen over Kim Valentins fire år og til første år i det nuværende byråd.