Gribskov: Ny politisk kabale er gået op

17. februar 2020

Ovenpå Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkepartis udtræden af den store konstituerings-aftale, der omfattede alle partier og partiløse medlemmer, er der hen over weekenden lagt ny kabale med de politiske poster. Det indebærer blandt andet, at Jørgensen Simonsen, Venstre, skifter næstformandsposten i udvalget for Beskæftigelse og Unge ud med næstformandsstolen i udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Der bliver også formandspost til Pia Foght, Socialdemokratiet.

Kabalen blev lagt i et møde, gruppeformændene holdt lørdag eftermiddag og endeligt konfirmeret i grupperne søndag. 

DF har haft næstformandspost i Udvikling, By og Land-Udvalget ved Brian Lyck Jørgensen. Den overgår til Allan Nielsen, Socialdemokratiet. Der er to næstformand i dette udvalg, der har Pernille Søndergaard, Nytgribskov, som formand. Bent Hansen, Venstre, fastholder sin næstformandspost.

- Jeg ser frem til, at der for alvor kan komme fokus på erhvervslivet i bredeste forstand i KEO, så vores håndværks- og industrivirksomheder også kommer helt i fokus, siger Jørgen Simonsen, der ser frem til at tage fat i arbejdet i formandskabet, hvor Morten Ulrik, Nytgribskov, er i spidsen. Jesper Behrensdorff, C, har hidtil været næstformand.

Michael Hemming Nielsen, Enhedslisten, oplyste tidligere i ugen, at han ville lægge  billet ind på næstformandsposten i UBL-U, men resultatet er nu, at han rykker ind på Jørgen Simonsens plads som næstformand i Beskæftigelses og Unge-udvalget. Her er Mikkel Andersen, Socialdemokratiet, formand.

Pia Foght, Socialdemokratiet, overtager formandsposten i udvalget for Strategi og Samskabelse, hvor Trine Egetved, C, senest har haft den position. Pia Foght rykker en plads op, og i hendes sted som næstformand rykker Bent Hansen, V, ind. Dette temaudvalg er ved at have afsluttet arbejdet med Strategi og Samskabelse, men der kommer nyt tema på bordet inden længe.

Den nye besætning af formands- og næstformandspladser, fører ikke til ændringer i den besætning, de politiske partier har i udvalgene.

Øvrige udvalg berøres ikke

De øvrige udvalg bliver ikke omfattet af ændringer. Det betyder følgende fordeling af posterne:

Børn, Idræt og Familie: Formand: Natasha Enetoft, Venstre. Næstformand: Morten Klitgaard, Nytgribskov.

Ældre, Social og Sundhed: Formand: Birgit Roswall, Venstre. Næstformand: Pernille Kromann Sams, Nytgribskov.

Jørgen_Simonsen.jpg