Troldebakkerne-Klynge-2-1_edited.jpg

Helsinge: Ny rådgivning for 3.500.000 kroner

24. januar 2020

Gribskov Kommune har valgt at lægge yderligere op til 3.500.000 kroner oven i udgifter til klargøring af Troldebakkerne i Helsinge Nord. Det er i aktuelt opslag af totalrådgivning. Der har været prækvalifikation, og op til fem rådgivere kan nu byde ind på at give bud på at løse opgaven med 'bedste forhold mellem pris og kvalitet'. Opgaven er blandt andet at rådgive om den første del af områdets infrastruktur. Der er en ramme for rådgivningen på de 3.500.000.

kroner.

Der skal gives rådgivning ved planlægning, projektering og udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med byudviklingsområdet, og det omfatter trafik, herunder kollektiv, og bløde trafikarter, landskab, belysning, regnvandshåndtering på overfladen samt ledningskoordinering med forsyningsselskaber,

Afslutning i 2021

- Vi har arbejdet på at fastlægge kravspecifikationer for infrastruktur og andre temaer i løbet af 2019. De kravspecifikationer skal nu danne grundlag for det projekt, rådgiver skal udarbejde. Med det færdige projekt skal en entreprenør hurtigst muligt udføre det i marken. Det ser vi frem til, for når først entreprenøren går i gang, kan kommunens borgere også fysisk se, at der sker noget i den relativt langvarige proces, et sådan projekt må gå igennem, forklarer projetleder Thomas Gätke.

 

Oprindeligt havde vi politisk forelagt en tidsplan, hvor målet var, at kunne sætte entreprenøren i gang ved årsskiftet 2020/21 og have afsluttet entreprisen med udgangen af 2021. Meget tyder på, at vi stadig kan overholde dette politisk godkendte mål, tilføjer han.'

Sikring af naturen

Den vindende rådgiver skal for eksempel arbejde med at sikre naturen i området, håndtere regnvand, så de rette mængder forbliver henholdsvis afledes fra området, detaljere en forplads til det kommende trinbræt, projektere veje, stier og landskab, samarbejde med forsyningsselskaber om at få forsyning på plads, etablere foreløbige adgangsveje til de udviklere af boligklynger, der om ikke lang tid har behov for at få arbejdskøretøjer og materialer til deres byggemodningsområde.

Læs også: Første 24 boliger i Troldebakkerne

Læs også: 90-110 boliger i ny Trolde-klynge