06-Torvet-Vesterbrogade-07.jpg

Gilleleje: Ny Rema kan ødelægge specialbutikker

21. januar 2020

En ny dagligvarebutik på arealet ved Bøgebakken, Stationsvej og Kystvejen vil med nuværende by struktur tage omsætning fra de eksisterende dagligvarebutikker – og i værste fald være ødelæggende for en del af byens nuværende specialbutikker. Det konkluderer detailhandels-konsulent Bruno Christensen i et notat om de mulige følger af placering af en ny Rema 1000 udenfor bymidten.

Notatet er bestilt af Gilleleje Handels og Turistforening som led i de bestræbelser, foreningens bestyrelse udfolder for at overbevise Gribskovs politikere om at det der ikke skal gives efter fra pres fra Rema 1000 for at få den nye butik placeret udenfor centerområdet i Gilleleje.

Rema 1000 har tilkendegivet, at den nuværende butik ved Alfavej ønskes afløst af en ny ved Gilleleje-Hallen og Bøgebakken.

Ifølge foreningens formand, Henrik Magelund vil politikerne snart få forelagt notatet i det fremtidige beslutningsgrundlag.

I den aktuelle situation bør der i stedet satses på at tilføre byen flere og bedre oplevelser, påpeger Bruno Christensen.

Uanset hvilken beslutning der træffes, vil en realistisk tidsplan vil være, at vente med at beslutte planlægningen af en ny dagligvarebutik til åbning i 2025, bedømmer han i notatet.

Hans anbefaling er at afvente tre-fire år med at træffe beslutning om åbning af ny dagligvarebutik.
I stedet bør der træffes beslutning om, at udarbejde en ny vision for Gilleleje, hvorved man skaber et nyt og mere synligt oplevelses-univers, der styrker bymidten i en grad, der gør denne robust og klar til at byde en ny dagligvarebutik velkommen på en sådan måde, at den nye dagligvarebutik tilfører den samlede detailhandel større omsætning – og gør Gilleleje mere attraktiv som handelsby – og oplevelsescenter.

En flytning af en eksisterende dagligvarebutik tilfører ikke byen øget handel fra oplandet, men vil med sit nye og større butiksareal flytte omsætning fra de eksisterende dagligvarebutikker, reducere kundetrafik til specialbutikkerne, og derved i realiteten stille byens butiksliv i en dårligere situation end i dag.

Læs også: Lyst til Gilleleje - eller til ny Rema