Helsinge-%C3%98st-4_edited.jpg
Helsinge Øst: Nybyggeri under pres fra alle sider

28. januar 2020

Gribskov Byråd har tirsdag aften - med alle stemme - godkendt igangsætning af den proces, der skal føre til placering af byggeri til administration og sundhed på kommunens areal mellem Gribskov Gymnasium og Nejlinge. Men det store areal, der er i spil - 90.000 kvadratmeter - kan være presset fra alle sider, så byggefelterne indsnævres betydeligt.

På vestsiden ved Østergade ligger den nye studieby med 30 boliger i NGK-klassen, og det har på forhånd vakt opstandelse, at det overhovedet overvejes at flytte den blot seks måneder efter elever er flyttet ind, for at give plads til nybyggeri op mod Østergade.

På østsiden er der  midt på bakken et såkaldt postament, et fredet geodætisk fikspunkt, som Gribskov Kommune i den ene eller anden form skal respektive, herunder også mulig udsigt til væsentlige, andre målepunkter, blandt andet på kirketårnet. Det er endnu ikke afklaret, hvad der kan lade sig gøre.

Nærheden til Høbjerg Hegn betyder, at der er skovbyggelinje, der er på 300 meter fra skovbrynet. Det rækker dermed næsten op til sydsiden af ejendommene ved Østergade.

Udfordring af skovbyggelinjen

Gribskov Kommune er selv myndighed for ansøgninger om dispensation fra skovbyggelinjen, der ikke betragtes som den allerstærkeste begrænsning for byggeri - og dermed nok kan udfordres i et vist omfang.

 

Det springende punkt vil være, hvor meget byggelinjen kan overskrides unden at udfordre blandt andet naturfredningsforening og borgere. En dispensation og tilhørende lokalplan, hvor der er disponeret over byggefelter langt indenfor linjen, kan dermed ende i en langvarig klagesag, som kan have opsættende virkning for projektet.

Der skal etableres parkeringsplads til flere hundrede boliger, og det kan dermed også være en problemstilling, hvor tæt oplyste pladser kan placeres på skoven.

Trafik-afvikling

I Helsinge Øst-Nejlinge er der også usikkerhed om, hvordan trafikken til og fra til og fra de nye arbejdspladser og borgere, der har ærinde i forvalttningerne, der placeres i området. Dertil kommer, at , udnyttelsen af arealet på sigt også kan omfatte et friplejehjem længere mod øst - ligeledesmed et stort antal arbejdspladser.

Det er specielt trafik ind mod bymidten, der er bekymring for. Allerede nu er der i 'myldretider' lange køer, når lokalbanens tog skal passere.  Det kan også påvirke busserne, der skal ind og ud fra stationspladsen.

Der foreligger foreløbig ikke vurderinger af, hvordan hele trafikafviklingen kan håndteres.

Gribskovs politikere har sat sig selv under pres, idet forudsætningerne for den aftale, der ligger i budgetforliget for 2020-23 er, at de nye bygninger til administration kan tages i brug senest ved udgangen af 2022. Lokalplanarbejdet med inddragelse af borgerne skal derfor i gang alleredde   løbet af februar.

Læs også: 500.000 forflytning af studieboliger

Læs også: Postament fra 1914 kan flytte byggeri