Høbjerg: Nye oplevelser i Pibe Mølle

1. juni 2020

Pibe Mølle ved Høbjerg har igen i sommer for spændende oplevelser i og omkring møllen. Det sker næste  gang søndag 30. august kl. 14-16. ​Der er fri entré.

 

I 1991kørte møllen for første gang i nyere tid, das den blev overtaget af den daværende Helsinge Kommune.

 

Pibe Mølle, som vedligeholdes af Pibe Mølle Laug, er den eneste tilbageværende stubmølle, der stadig kan køre på det sted, hvor den oprindelig blev bygget. Den ligger på en bakketop syd for Helsinge med Pøleåen løbende for foden af bakken i et engareal. Den er Sjællands eneste stubmølle.

 

Pibe Mølle blev opført i 1779. I 1921 blev den fredet og overtaget af Nationalmuseet. I 1989 overtog Helsinge Kommune møllen. I 1995 fik Pibe Mølle nye vinger.

 

Pibe Møllegård, hvor der oprindeligt var vandmølle, ligger i vejsvinget syd for bakken. Begge møller var i brug indtil 1921, da Nationalmuseet overtog vindmøllen og den blev fredet.

 

Helsinge Kommune overtog i 1989 Pibe Mølle fra Nationalmuseet. Den har siden fået nye vinger i 1995, og udskiftet den store stenbjælke i 1997. Den vises som kørende mølle af det lokale møllelaug en række søndage til ære for besøgende. 

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com