top of page

Flere oplevelser i Pibe Mølle

24. september 2023

Pibe Mølle ved Høbjerg sørger igen i år for spændende oplevelser i og omkring møllen. Sæsonen byder på syv omgange med mølledage, og det er sidste gang i år søndag 1. oktober kl. 14-16. 

Den vises som kørende mølle af det lokale møllelaug en række søndage til glæde for besøgende, der har gratis adgng. 

 

I 1991 kørte møllen for første gang i nyere tid, da den blev overtaget af den daværende Helsinge Kommune, der købte for én kroner af Nationalmuseet.

Pibe Mølle, som vedligeholdes af Pibe Mølle Laug, er den eneste tilbageværende stubmølle, der stadig kan køre på det sted, hvor den oprindelig blev bygget. Den ligger på en bakketop syd for Helsinge med Pøleåen løbende for foden af bakken i et eng-areal. Den er Sjællands eneste stubmølle.

 

Pibe Mølle blev opført i 1779. I 1921 blev den fredet og overtaget af Nationalmuseet. I 1989 overtog Helsinge Kommune møllen. I 1995 fik Pibe Mølle nye vinger. 

 

Pibe Møllegård, hvor der oprindeligt var vandmølle, ligger i vejsvinget syd for bakken. Begge møller var i brug indtil 1921, da Nationalmuseet overtog vindmøllen og den blev fredet.

 

Helsinge Kommune overtog i 1989 Pibe Mølle fra Nationalmuseet. Den har siden fået nye vinger i 1995, og udskiftet den store stenbjælke i 1997. Der er i 2022 også sket udskiftning af en møllevinge med tilskud fra flere fonde.

bottom of page