Den konservative bestyrelse og byrådsgruppe: Niels Lawaetz, Hasse Højmark Andersen, Rikke Bahn Kanberg, Jesper Behrensdorff, byrådsmedlem, Michael F. Hansen, Trine Egetved, byrådsmedlem, Lars Nielsen, fungerende byrådsmedlem , Casper Hannibal Aistrup, Flemming Blixt, Michael Boed, Finn Dragheim og Maria Falck Stigsby..

Gribskov: Nye tider og stemning i top hos konservative

25. januar 2020

Årets generalforsamling i Det Konservative Folkeparti i Gribskov var præget af  fantastisk stemning. Der har nemlig været meget at glæde sig over for de konservative medlemmer det seneste år, og et rekordstort antal medlemmer, og blandt dem mange nye ansigter, deltog i mødet, der traditionen tro fandt sted  i Søborg Forsamlingshus. Medlemstallet er steget 40 procent til noget over 100, Det lover godt for kommunalvalget i 2021, fastslår formand Niels Lawaetz.

 

- Det har været et fantastisk år, siden vi sidst var til generalforsamling. Her i Gribskov tredoblede vi stemmetallet ved folketingsvalget og mange her i aften har bidraget til, at vi nåede det helt ekstraordinære resultat – så det lover rigtig godt for det kommende kommunalvalg i 2021.

 

Lokalt overgår vi også den medlemsfremgang som Konservative oplever på landsplan. Vi er i Gribskov nu et pænt stykke over 100 medlemmer, og det er en fremgang på 40 procent, fremhæver Niels Lawaetz.

Niels Lawaetz kom i sin beretning ind på vigtigheden altid at holde en god tone, udvise ordentlighed og ’gøre hinanden gode’. Flere gange i aftenens løb blev der fra medlemmerne udtrykt stor glæde over det positive sammenhold, der præger foreningen og de muligheder, der er for, at alle kan komme til orde og blive aktivt involveret i den Konservative politik, der føres i Gribskov Kommune.

Politik i hverdagen

Partiets fungerende gruppeformand i byrådet, Trine Egetved, fortalte om den aktuelle situation i Gribskov Byråd og om forventningerne til den fremtidige udvikling. Trine Egetved redegjorde blandt andet for de meget store udfordringer, der igen har været med at sikre en kommunal økonomi i balance med genåbning af budgettet i foråret 2018, omkonstituering igen i 2019 og ved forhandlingerne om budgettet for 2020.

 

Til gengæld glædede hun sig over de mange positive aftryk som Det Konservative Folkeparti fik sat på budgettets anlægsside med blandt andet Græsted-Gilleleje vejen, midler til øget trafiksikkerhed ved Kildevej og udbygning af cykelstinettet.

Behrensdorff snart tilbage

Byrådsmedlem Jesper Behrensdorff berettede om baggrunden for, at han havde været nødt til at bede byrådet om orlov. Han forsikrede alle om, at han snart er klar til at vende tilbage til sine opgaver i byrådet.

 

Hans stedfortræder i byrådet, Lars Nielsen, fortalte kort om sin debut som byrådspolitiker. Jesper Behrensdorff har fået godkendt orlov i op til tre måneder fra midten af januar.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com