1/1
Gribskov: Nye vinger til Ramløse Mølle i år

14. april 2020

Ramløse Mølleforening og en række andre kræfter har været i sving for at få fremrykket arbejdet med nye vinger til Ramløse Mølle. Nu kommer det projektet til gavn, at der er behov og mulighed for at fremrykke anlægsopgaver som følge af Corona-krisen. Gribskov Byråd besluttede derfor i videomøde tirsdag aften, at 750.000 kroner flyttes fra budget 2021 til i år og samtidig lægge yderligere 750.000 kroner til, så arbejdet kan udføres i løbet af i år.

 

Den ene vinge faldt af i kraftig storm - og for en måned siden blev den anden møllevinge taget ned - og kørt til Avnbøl ved Sønderborg, hvor Danmarks national-møllebygger, Morten Anker Petersen hører til. Han har tidligere i år stået for renoveringen og nye vinger til nationalsymbolet, Dybbøl Mølle. Der kan dermed tages mål til to helt nye vinger, som i løbet af nogle måneder kan gøres færdige.

 

Gribskovs politikere har længe vendt og drejet sig for at finde en udvej for, h hvordan en vigtig turistattraktion og symbol, på virkelyst og fællesskab kunne reddes. I den sidste fase har næstformand i byrådets udvalg for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Jørgen Simonsen, sat sig i spidsen for at få fundet en løsning.

 

Byrådet vedtog at fremrykke blandt andet denne anlægsinvestering anlægsopgaver kan fremrykkes. 

 

Med ialt 1.500.000 kroner er mølleprojektet stort set i mål, økonomisk, idet der også er anvendt penge fra kommunens konto for bygningsvedligeholdelse.

 

Det er aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om at anlægsloftet i kommunerne fjernes i 2020, der har åbnet vejen for blandt andet Ramløse-projektet. Der er samtidigt åbnet for at kommuner med en forholdsvis svag likviditet kan søge om låneadgang til anlæggene. D

 

Det vil Gribskov Byråd også gøre brug af, ligesom det blev vedtaget at kommunen søger om lån på 20 millioner kroner for alt styrke likviditeten.

Læs også: Dybbløls møllebygger skal redde Ramløse

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com