1/2

Byråd: Nytgribskov vil møblere om

9. marts 2020

Byrådsmedlem for Nytgribskov, Pernille Kromann Sams, ønsker at træde ud af ét af de to udvalg,,hun har sæde i, nemlig Børn, Idræt og Familieu-dvalget, BIF, og hendes ønske er motiveret af arbejdsmæssige forhold. Hvis byrådet tirsdag 10. marts godkender ansøgningen møblerer Nytgribskov om, så Tonny Nalepa Jensen overtager pladsen i BIF.

Pernille Kromann Sams  trådte ind i byrådet 1. januar 2018, og hun fik også plads i det udvalg, der nu er udvalget for Ældre og Social og Sundhed. Her er hun næstformand. Hun var også i spidsen for et temaudvalg for Ældre og Udbud, der fungerede i i under et år i 2018-19.

Hun startede virksomhed, Annisse Wellmess i slutningen af 2019, da hun valgte at stoppe som funktionschef i Region Hovedstaden. Ved siden af wellmess virker hun også som freelance-konsulent indenfor  service- og sundhedslovsområdet.

Tonny Nalepa Jensen kom ind i byrådet som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes, da hun trak sig fra byrådsarbejdet i august 2019. Han har i forvejen plads i temaudvalget for Strategi og Samskabelse samt Udvikling, By og Land-Udvalget.

Efter styrelsesloven har byrådet beføjelser til at tillade, at et byrådsmedlem udtræder af økonomiudvalg eller et stående udvalg midt i funktionsperioden. Tilladelsen kan motiveres i politiske forhold eller hensyn til mere permanente forhold i det pågældende medlems liv.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com