1/1

Gribskov: Øger indsatsen for demente

22. september 2018

Gribskov Kommune har taget afsæt til en endnu stærkere indsats for demente. Dagcenteret Holbohave bevares også ud over 2019, og der er flere andre initiativer på vej - blandt andet efter demensdagen i Helsinge.

I budgetforliget, der samler alle seks partier i byrådet, er der lagt fem millioner kroner ind årligt. Det er faktisk helt nye penge, som delvist sikrer den fremtidige drift af dagscenter for demente i Blistrup, Holbohaver - og på den anden side også giver plads for andre initativer.

- Jeg er lykkelig for, at den indsats, der er gjort hen over de seneste måneder, nu gør det muligt at have finansiering til demens-indsatsen, siger udvalgsformand Pia Foght.

Holbohave her ikke været drevet som en del af budget-midlerne men med en del af den velfærdspulje, Gribskov Kommune har fået. Heraf er der også i 2019 afsat 2.700.000 kroner til Holbohave, men derefter har det været op til udfaldet af budgetforhandlingerne at finde driftsmidler.

Nu er der ro om Holbohave, og en række af de erfaringer, der også er herfra, kan bruges på vores plejecentre, hvor en stigende del af beboeren også er har demens. Derfor er der blandt andet brug for opkvalificering af personale. Vi fik også på demensdagen i Gribskov Kultursal flere gode input, siger Pia Foght.

Vi skal have øje for også at have tilbud ud over hele kommunen - og blandt være klar med en indsats i lokalsamfundene, tilføjer hun.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com