Gribskov: Øget kvalitet i planarbejde

14. juni 2020

Når de konservative nu mener, at der gives for mange dispensationer til lokalplaner og byggeprojekter er kritikken skudt helt forbi - og en meget passiv tilgang til planarbejde, som det ellers ikke har kendetegnet partiet. Det mener Morten Ulrik, G, gennem over 20 år aktiv i planarbejde i Græsted-Gilleleje og Gribskov. Han fremhæver, det ikke er antallet af dispensationer men indholdet i dem og den øgede kvalitet, de kan tilføre projekterne, der er afgørende.

Kulturhavn Gilleleje har været det nok mest omdiskuterede projekt, vi har stået med. Når vi har et så stort og omfattende projekt at gøre - og som strækker sig over 10-12 år vil det udviklet sig over tid,. Men det har vist sig, at ændringer, politiske aftaler og dispensationer har ført til et resultat, som jeg til fulde kan stå inde for og som nu er til glæde og gavn for os alle, fastslår Morten Ulrik.

 

Det er værd at erindre om, at netop Kulturhavnen ville have set væsentlig anderledes ud, hvis den oprindelige lokalplan, hurtigt var ført ud i livet. Så ville vi have stået med et byggeri, der ud mod Kystvejen ville have været en etage højere og have haft et endnu højere byggeri i form af parkeringshus med lejligheder på toppen i midten.

 

KAN UDVIKLE OG FORBEDRE

Det er et eksempel på, at bygherre også ønsker at udvikle og forbedre deres projekter. I den aktuelle sag med boligprojektet, Elleville’ i Vejby, valgte Udvikling By og Land-Udvalget netop at gå videre med en ny lokalplan - frem for et dispensationer til den gældende plan. Dermed vil borgerne ikke opleve for mange og uoverskuelige ændringer.

Vejby vil en ny ejer gå ny veje med mindre boliger og øget fællesskab. Det afprøves nu med en ny lokalplan, så alle kan få det bedste overblik over planerne.

 

DEFENSIVE KONSERVATIVE

Jeg synes de konservative anlægger en meget defensiv tilgang til byplanarbejde - modsat den tid, da Jan Ferdinandsen som udvalgsformand i årtier var stærkt medvirkende til udvikling i Græsted-Gilleleje og også ind i Gribskov Kommune som borgmester, mener Morten Ulrik.

Udviklingen og planarbejdet skal også følge med tiden og de ønsker og behov, borgerne har om bosætning - for eksempel i mindre boligenheder. Det er resultat af det, der er lagt op til ved at udarbejde nyt plangrundlag for ‘Geo Art’ på Sandet, hvor der kan indrettes 12 mindre lejligheder ejendommen på næsten 900 kvadratmeter, der er til boligformål og erhverv i dag.

 

- For mig er planarbejde et udtryk for at tage ansvar, vise en retning og stå ved beslutningerne, fastslår Morten Ulrik.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com