Solgt: Over fem millioner for Blistrup Nord

30. marts 2020

Talrige forsøg på at få solgt Gribskov Kommunes areal ved Udsholtvej - op mod Blistrup Skole - er nu kronet med held, og der kan lægges over fem millioner kroner plus moms i kassen. Køberen er byggefirmaet Planet Living Blistrup A/S. Købsprisen overstiger dermed den 'vejledende pris', byrådet fastsatte, da et offentligt udbud ikke gav det ønskede resultat.

50 kroner pr. kvadratmeter for næsten 90.000 kvadratmeter ville betyde en salgsprisen på op mod fem millioner kroner - plus moms, og det er altså blevet bedre.  Gribskov Kommune har ligget med arealet siden 2006, idet _Græsted-Gilleleje Kommune købte det kort før kommunesammenlægningen for 16 millioner kroner.

Byudviklingen i Gribskov Kommune kan dermed også nå en af de mindre byer. Boligsammensætningen er endnu ikke endeligt fastlagt, men der arbejdes på knap 90 boliger som ejerboliger og andelsobliger.


Det er firmaet Planet Living A/S, der er et selskab i Planet-Koncernen i Ribe, som har købt jordstykket. Arealet er solgt gennem erhvervsmægler Nordicals A/S. Jorden har gennem en længere periode været udlagt til byudvikling.

Der er etableret et selskab til projektet i Blistrup - Planet Living Blistrup A/S med en kapital på 1.500.000  kroner. Planet Living ønsker at opføre en tæt-lav bebyggelse bestående af 88 boliger rækkehuse og tæt-lavt byggeri.

 

 Udbudsformen tænkes som ejerboliger og andelsboliger.  Bebyggelsen vil tage udgangspunkt i eksisterende terræn med fokus på grønne rekreative områder anlagt med god benyttelse for beboerne. Arealet forventes udstykket med grundstørrelser på fra 300-700 kvadratmeter. Det er langt fra alle 90.000 kvadratmeter, der kan bebygges, idet der er et par vådområder, der ikke kan bygges på. 

Vi er glade for den store interesse vi oplever fra investorerne. Gribskov er en attraktiv kommune at bo i, både for seniorerne og børnefamilierne. Mange søger lokalområder med gode fællesskaber, tæt på naturen og med lokale servicefaciliteter. Og det tilbyder vores lokalområder som Blistrup i stor udstrækning. Derfor oplever vi også stor investeringsinteresse – også i mindre byer som Blistrup. I Byrådet har vi fokus på også at udvikle de mindre lokalsamfund. Både fordi de er eftertragtede og fordi vi ønsker at kunne bevare funktioner som skoler og dagtilbud lokalt, siger Pernille Søndergaard, der er formand for Udvikling, By og Land-Udvalget.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com