Ejendommen Carl Lendorfs vej 13, der ligger lige op til Strandbakkerne, er beskrevet i projektet. Gilleleje Strandbakker er et offentligt rekreativt område med et par sommerhuse tegnet af Carl Lendorf, med direkte adgang til Kattegat. Strandbakkerne er ejet af Selskabet Gilleleje Strandbakker siden 1918. Området har indbygget en fortælling om gillelejernes kamp for at bevare rekreative areale, da området var i fare for at blive udstykket til sommerhuse. Huset modtog Gilleleje Museumsforenings

Ejendommen Carl Lendorfs vej 13, der ligger lige op til Strandbakkerne, er beskrevet i projektet. Gilleleje Strandbakker er et offentligt rekreativt område med et par sommerhuse tegnet af Carl Lendorf, med direkte adgang til Kattegat. Strandbakkerne er ejet af Selskabet Gilleleje Strandbakker siden 1918. Området har indbygget en fortælling om gillelejernes kamp for at bevare rekreative areale, da området var i fare for at blive udstykket til sommerhuse. Huset modtog Gilleleje Museumsforenings

1/1

 PÅ OPDAGELSE I KULTURMILJØER

41 kulturmiljøer i Gribskov Kommune er blandt flere end 2.100 i 52 kommuner, der er kortlagt og vurderet af Arkitektskolen i Aarhus. Resultaterne er tilgængelige for alle, og det giver nye muligheder for at dykke ned i små og store historier.

 

Arkitektskolen Aarhus har gennem fem år besøgt en lang række steder i samarbejde med kommuner, museer og Realdania, der har understøttet projektet.

 

I Gribskov Kommune er der i kommuneplan 2013-21 udpeget 33 kulturmiljøer. Der er ikke tidligere udgivet Kommuneatlas i Gribskov Kommune.

 

I forbindelse med projekter er der i dialog med Gribskov Kommune og Museum Nordsjælland udarbejdet en liste med i alt 41 kulturmiljøer, som danner baggrund for screeningen.

 

Resultatet kan studeres HER

Husene i fiskerbyen i Gilleleje er alle bygget i samme stil og beliggende tæt langs de smalle gader.

Søborgs slyngede bygade med de små huse beliggende helt ud til vejen og Søborg Kirke i baggrunden.

Husene i fiskerbyen i Gilleleje er alle bygget i samme stil og beliggende tæt langs de smalle gader.

1/2

Esrum klostermølle med møllegård og Esrum Å samt den opstemte møllesø i baggrunden.

Esrum klostermølle med møllegård og Esrum Å samt den opstemte møllesø i baggrunden.

1/1