PÅ OPDAGELSE I KULTURMILJØER

41 kulturmiljøer i Gribskov Kommune er blandt flere end 2.100 i 52 kommuner, der er kortlagt og vurderet af Arkitektskolen i Aarhus. Resultaterne er tilgængelige for alle, og det giver nye muligheder for at dykke ned i små og store historier.

 

Arkitektskolen Aarhus har gennem fem år besøgt en lang række steder i samarbejde med kommuner, museer og Realdania, der har understøttet projektet.

 

I Gribskov Kommune er der i kommuneplan 2013-21 udpeget 33 kulturmiljøer. Der er ikke tidligere udgivet Kommuneatlas i Gribskov Kommune.

 

I forbindelse med projekter er der i dialog med Gribskov Kommune og Museum Nordsjælland udarbejdet en liste med i alt 41 kulturmiljøer, som danner baggrund for screeningen.

 

Resultatet kan studeres HER

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com

Søborgs slyngede bygade med de små huse beliggende helt ud til vejen og Søborg Kirke i baggrunden.