P-hus.jpg

Rådhus: Parkeringspres ved bymidte-rådhus

18. januar 2020

Alt peger i retning af, at Gribskov Byråds økonomiudvalg mandag vælger at arbejde videre med at placere et nybyggeri af 'rådhus' i Helsinge Øst/Nejlinge for at samle administrationen i Helsinge på en ekstra matrikel ud over det nuværende rådhus. Der er henvist til, at der vil være en stor udfordring med parkering ved at bygge ved det nuværende rådhus. Reelt vil 250-300 pladser i ekstra, åbent P-dæk over den nuværende plads koste 100.000 kroner pr. plads.

Det er nævnt i flere sammenhænge i den politiske debat, at prisen vil være over 60 millioner kroner for en parkeringsløsning med parkeringskælder. 

En rundspørge til entreprenører og rådgivere landet over peger på, at en åben løsning i ét eller flere dæk over et bestående P-areal er langt billigere, end det er fremført.

Handelslivet i Helsinge - og flere byrådspolitikere - er bekymret over placeringen i Helsinge Øst, der efter deres udsagn - bringe udviklingen i Helsinges bymidte i fare.

Vi har haft en række spørgsmål til planerne om at bygge nyt i Helsinge Øst, når vi har været samlet i kredsen af gruppeformænd og senest fredag, da der ekstraordinært var temamøde i byrådet, hvor også rådhus-spørgsmålet var på bordet, siger Venstres Birgit Roswall, der ikke vil komme nærmere ind på Venstres position i det videre forløb.

Hun tilføjer dog, at det er vigtigt, at beslutningerne træffes på det bedst mulige grundlag og ikke forhastet, selv om der er et tidspres over byrådet.

Birgit Roswall venter, at der kan foreligge svar på de spørgsmål, hun og andre har rejst, når økonomiudvalget samles mandag,

Gruppeformands-kredsen består af lederne af partiernes gruppeformænd samt viceborgmester Bo Jul Nielsen, der står udenfor partierne, ligesom borgmester anders Gerner Frost deltager.

Billedet herover er  fra Sønderborg, hvor et parkeringshus blev bygget i fem etager med 385 pladser. Udbuddet af det blev vundet med pris p 38 millioner kroner.

Der er godt 225 pladser ved rådhuset i Helsinge - og det kan dermed fordobles eller tredobles med ét eller to P-dæk.