1/1

Gribskov: Per Roswall tilbage i Regionsrådet

8. september 2019

Efter to perioder som medlem af Regionsrådet opnåede Per Roswall ikke genvalg for Venstre til det nuværende råd, men han får nu lejlighed til igen at sætte sit præg på arbejdet i Region Hovedsstaden, idet han er indtrådt som stedfortræder - foreløbig til 31. januar, hvor Gribskov Kommune dermed igen er repræsenteret.

Per Roswall er som første-suppleant er indkaldt ved Christine Dals fravær, og han rykker ind som medlem af en række udvalg og grupper.

 

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse, og i den politiske følgegruppe for  Nyt Hospital Nordsjælland, hvor han træder ind som medlem under Peter Frederiksens midlertidige fravær til 31. december, 

Han bliver desuden medlem af den politiske følgegruppe for Nyt hospital for børn, unge og fødende ved Rigshospital i stedet for Anne Ehrenreich under Peter Frederiksens midlertidige fravær. Dertil kommer han kommer ind i fordelingsudvalg på gymnasieområdet for Nord og Nordsjælland under Peter Frederiksens midlertidige fravær 1. september. Desuden bliver han medlem af den Videnskabsetiske Komite.

Per Roswall har også ved et par korterevarende fravær været mindkaldt til regionsrådet i nuværende periode.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com