Gribskov-Raadhus-09-2013_edited.jpg

Rådhus: Placering hen over hovedet på byen

17. januar 2020

Gribskovs politikere er langt fremme med planerne om samling af administrationen i Helsinge med et nybyggeri af rådhus i Helsinge Øst. Det er valgt som placering uden borgerinddragelse og frem for alt uden at rådføre sig med byen, hvor der ellers ventes på et sammenskabelses-proces om fremtiden. Der er frygt for, at aktivitet trækkes yderligere ud af bymidten.

Blandt byens forretningsdrivende har der været set hen til, at et samlet rådhus - i bymidten - kunne være en dynamo for udvikling og vækst.

Der er imidlertid ikke udsigt til, at der bliver tid til at rådføre sig med borgere og byens handelsliv. Allerede mandag er det på dagsordenen i byrådsets økonomiudvalg, og her er der ikke lagt op til, at der drøftes alternative placeringer og hvor det eventuelt kunne være.

Der har ikke være lagt åbne sager frem i udvalgene, hverken med placeringer, alternativt til Helsinge Øst, eller økonomi, forbundet ved andre løsninger.

- Vi har ikke haft en sag i Udvikling, By og Land-Udvalget, bekræfter næstformand Bent Hansen, Venstre, og at samskabelsesprojekt for udvikling i Helsinge endnu ikke er igangsat med inddragelse af byen og borgerne.

Alternative muligheder i bymidten

Alternative placeringer kan være en udbygning af det nuværende rådhus, der efter planerne skal bevares i endnu en ikendt årrække, eller på stationsområdet vest for jernbanen - eller helt aktuelt en mulighed, der er bragt frem i ugens løb i et partnerskab med  KFI, der ejer ejendommen ved den tidligere Super Best og her har en godkendt lokalplan for et butiks og boligbyggeri i op til fem etager. 

- Vi forholder os til, at vi har denne lokalplan, som vi kan vælge at udnytte byggemulighederne indenfor til boliger med butikker i stueetagen. Vi har fortrinligt samarbejde med Gribskov Kommune om mange emner, også med den nyeste udvikling i bymidten, hvor den nye Rema 1000 åbner i slutningen af marts. Kommer der en henvendelse fra kommunen om eventuelt at få placeret administration, er vores dør altid åben. siger direktør, COO Peter Lange., KFI.

Det er over 4.000 etagemeter byggeri, KFI kan lave, ifølge lokalplanen - og der er arealer der støder op til det.

I det foreløbig oplæg til rådhusbyggeri i Helsinge Øst er der lagt op til, at der også bliver mulighed for borgerrettede aktiviteter efter lukketid med kulturelle aktiviteter og foreningsaktiviteter.

- Vi kæmpe af alt kraft for at få kulturtilbudene placeret inde i Helsinge bymidte - senest med Kulturcaféen i VP-Arkaden. Det kan skade Helsinge, hvis aktiviteter og kulturtilbud også om aftenen trækkes ud af byen, vurderer optiker Michael Bruun.

Jeg er ikke aktuelt med i ledelsen i Gadekærbutikkerne eller Erhvervsforeningen, men mig bekendt har der ikke været kontakt om planerne med byen. Det virker som om, det er i direkte modstrid med den borgerinddragelse, der har været talt så meget om, tilføjer han.

Jeg mener, alle kræfter skal samles om at få afklaret, om et så stort projekt - og en arbejdsplads med flere hundrede medarbejdere ikke kan placeres, sp den gavner byen bedre, betoner Bruun.

Han er stedfortræder til byrådet for Venstre - og helt aktuelt også kandidat til cat blive partiets borgmesterkandidat i 2021.