Græsted-borgerne viste en utrolig opbakning over flere år til at forme det område-fornyelses-program, der var ændre byen flere steder. Nu er der brug for idéer igen.

Græsted-borgerne viste en utrolig opbakning over flere år til at forme det område-fornyelses-program, der var ændre byen flere steder. Nu er der brug for idéer igen.

1/1

Borgermøde: Plads til nye Græsted-idéer

21. januar 2019

Græsted-borgerne kaldes torsdag 24. januar kl. 19.00-22.00 til idémøde på Græsted Kro. Her får de oven på den område-fornyelse, der har præget byen i fem år, lejlighed til at få ny inspiration og også komme med deres ideer til, hvordan vi sammen kan gøre Græsted til en endnu bedre by at leve i.

 

I løbet af de seneste år har Græsted blandt andet fået et torv, ny legeplads i Folkeparken, grønne prikker på vejene, og en sti rundt om byen.

Borgerne får mulighed for at komme med bud på, hvad de gerne vil have til at ske i byen.

 

Græsted Borgeforening står for mødet og programmet ser således ud:


'Græsted set udefra' – oplæg ved Michael Engelbrecht Hansen fra EDC-mæglerne, Græsted Hovedgade.

- 'Hvad gør de andre steder' – konsulent Marie Louise Widding fra firmaet SeTilSiden tager os med rundt til spændende projekter i andre byer

Brainstorm: Hvad kan vi nemt og i fællesskab gøre for at skabe endnu bedre liv i byen? Herefter arbejde og diskussion i mindre grupper.

Der er selvfølgelig også en kaffepause med god tid til snak og hygge. Vi glæder os til at se dig til mødet og høre om dine gode Græsted-ideer, fastslår formand Anders Kofoed. Han understreger, at det er borgernes aften, hvor de får lejlighed til at sætte dagsordenen for det arbejde, foreningen skal videreføre.

Politikerne er naturligvis velkomne, men det er ikke et møde, hvor der bliver politisk debat, tilføjer Anders Kofoed.