Gribskovs politikere har af og til mødt repræsentanter fra handels- og erhvervslivet ved dialogmøder om særlige emner - som her for eksempel udvikling ni Helsinge.

Gribskovs politikere har af og til mødt repræsentanter fra handels- og erhvervslivet ved dialogmøder om særlige emner - som her for eksempel udvikling ni Helsinge.

1/1

Gribskov: Politikere søger dialog i erhvervsråd

23. oktober 2018  

Når Gribskov Erhvervscenter snart er fortid, vil politikerne søges dialogen med erhvervene i et erhvervs-råd med formændene i de lokale erhvervsforeninger som repræsentanter.

Det ligger i den skitse, der er beskrevet som del af lukningen af Gribskov Erhvervscenter. Politikerne har ønsket at etablere erhvervsrådet i Gribskov kommune. Det skal fungere som et aktivt dialogforum, hvor der i fællesskab med de lokale erhvervsforeninger sættes retning for Gribskov kommunes erhvervs-politik.

 

Medlemmerne af erhvervsrådet vil fra politisk side være formænd og næstformænd fra Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi samt Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse samt formændene for de lokale erhvervsforeninger.

Dermed ses bort fra repræsentation for den meget store del af erhverv- og handelsliv, der står udenfor foreningerne, turismeerhvervet, oplevelsesøkonomien, fødevarenetværk og frem for alt også lokalråd og andre repræsentanter fra landsbyerne. Kulturinstitutionerne bliver dermed heller ikke en del af dialogen.

Byrådets udvalg for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi tager stilling til dannelse af erhvervsrådet i møde mandag. Senere skal udvalget beskrive nærmere, hvor rådet skal arbejde.

Det arbejde, der i de seneste fire-fem år har ligget i Gribskov Erhvervscenter, skal i fremtiden løses i et Erhvervshus, der bliver fælles for nordsjællandske kommuner i Hillerød.

 

Serviceniveauet forventes her at blive hævet for en række små og mellemstore virksomheder i Gribskov. Det nye erhvervshus forventes at servicere en bredere målgruppe, herunder små og mellemstore virksomheder inden for håndværk, detail og service.

Læs også: 50.000 kroner for at lukke center

Læs også: Kurs lægges om for erhvervsindsats