1/1

Gilleleje: Vision om museum igen på bordet

20. februar 2019

Museum i Gilleleje om 'Livet ved havet' kommer nu igen på bordet. Museum  Nordsjælland har afleveret visionsoplæg til Gribskov Byråds udvalg for Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi, der bliver bedt om tilskud på 50.000 kroner til udarbejdelse af skitseprojekt. 

Museum Nordsjælland har i en periode arbejdet med fremtidens museumsformidling i Gribskov Kommune med særlig fokus i Gilleleje. Arbejdet har nu resulteret i et visionsoplæg for et nyt museum i Gilleleje.

 

Det sker ovenpå det store 'Oktober '43'-museumsprojekt, som blev opgivet for et par år siden. Nu  tages fat igen på en langt mindre projekt, som skal udfoldes med oprydning og nybyggeri på museumsstrøget mellem Det Gamle Hus ved Gilleleje Hovedgade og Østergade 20, som Gribskov Kommune købt i 2012 med henblik på udbygning af museet.

Arbejdstitlen for et nyt museum i Gilleleje er 'Livet ved Havet'. Hensigten er at fortælle om, hvordan mennesket har levet ved Sjællands nordkyst fra de ældste tider til i dag.

Vi vil skabe et nyt museum om livet ved havet. Vi vil fortælle om, hvordan mennesket har levet ved Sjællands nordkyst fra de ældste tider til i dag, forklarer direktør Ole Lass Jensen i visionsoplægget.

 

Museet skal fortælle om det barske liv ved havet for Gillelejes fiskere og deres familier, om kulturmødet mellem de fattige fiskere og sommergæsterne, og g om dengang i 1943 da byen stod sammen om at redde danske jøders liv.

 

Det handler om overlevelse, sammenhold, mod, svigt og håb. Og det handler om, hvordan de store fortællinger findes i de små. For Gillelejes historie har sat sig spor i verdenshistorien.

Museum Nordsjælland anslår, at udgiften til udarbejdelse af et skitseforslag vil være 200.000 kroner.   Museet vil ansøge om LAG midler, der kan være på op til 50 procent af udgiften. Derfor foreslås det, at de resterende 100.000 kroner dækkes af henholdsvis museet med 50.000 kroner og Gribskov Kommune med 50.000 kroner.

Godt oplæg og solidt grundlag for byråd

Udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen glæder sig over, at der nu kommer gang i museums-planerne i Gilleleje.

 

- Det er på én gang et realistisk og ambitiøst oplæg, hvis det rulles fuldt ud. Det er et godt grundlag for både udvalg og byråd til at lade processen fortsætte. Det afgørende er at få en solid forankring af det både i museumsforeningen og hos borgerne i Gilleleje, som også skal føle at museumsprojektet har en skala, der passer til Gilleleje, og som samtidig er en ramme og fortælling, der kan danne basis for tilskud fra fonde, betoner Morten Ulrik Jørgensen.

Det vil efterfølgende være op til Museum Nordsjælland at sikre fondstilskud til projektet, men jeg udelukker ikke, at byrådet også kan bakke op. Kommunen er delvis grundejer i form af Østergade 20, som på en måde skydes ind

Gilleleje og Omegns Museumsforening bakker op om den proces, der er sat i gang. Visions-oplægget præsenteres herunder. Klik på billedet og se det i større format.

1/15

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com