Gilleleje: Populær leder fylder 60 år

4. juli 2020

Kulturhavn Gillelejes travle leder, Jens Møller Andersen, der beskrives som ihærdig, arbejdsom, inspirerende, idérig og allestedsnærværende, fylder 60 år søndag 5. juli 2020.

Jens Møller Andersen tiltrådte for godt to år siden og arbejder utrætteligt med at få Kulturhavnen til at fungere organisatorisk og praktisk. Det klarer han ikke ene mand, idet han er godt hjulpet af de 170 frivillige ildsjæle, som er tilknyttet de forskellige faggrupper.

Én af de væsentlige opgaver er derfor også at holde sammen på det hele. Han er en populær og respekteret leder og mange af de frivillige nyder godt af hans store erfaring, hvis der opstår behov for råd og vejledning.

 

Fødselaren er tilflytter og er faldet for Gilleleje, og det ikke er en dårlig egenskab, når man står i spidsen for et hus, som har opnået at få en sådan central betydning for lokalsamfundet.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com