top of page

Bobler med ideer i nationalpark

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har bevilget 514.000 kroner som tilskud til 8otte lokale projekter. Projekterne skal bidrage til at formidle natur og kulturhistorie og udvikle mulighederne for friluftsliv i nationalparken. Nu kan otte nye projekter sætte sejl med et frisk tilskudspust i ryggen fra Nationalparkpuljen.

De nye projekter skal sættes i værk i år og bidrage til at formidle natur og kulturhistorie og skabe mulighed for at alle kan opleve herlighederne i nationalparken.


Nationalparkens formand Per Kølster glæder sig over at kunne støtte initiativrige ildsjæle med deres mange gode projektideer.


Det bobler med gode ideer blandt foreninger og lodsejere i nationalparken. Derfor er vi rigtig glade for at kunne støtte flere af de gode projekter, der sideløbende med nationalparkens arbejde gør, at vi i samlet flok løfter udviklingen af nationalparken.

Det er fantastisk at se den lokale opbakning og de mange frivillige hænder, der brænder for at gøre Nationalpark Kongernes Nordsjælland til et sted vi kan være stolte af, siger Per Kølster.

Oplevelser alle kan få glæde af Langt de fleste af midlerne er gået til oplevelses- og formidlingsprojekter, og der bliver nationalparkoplevelser for enhver smag.


Blandt andet har Helsingør Teater fået tilskud på 46.000 kroner til en række naturformidlende forestillinger for de små.

Esrum Borgerforening har fået tilskud på 100.000 kroner til at etablere en indsigtsbro, der vil udvide mulighederne for både rolige og aktive naturoplevelser i nordenden af Esrum Sø.

Strøgårdsvang Høslætlaug har fået tilskud på 100.000 kroner til blandt andet at etablere en natursti på engen Strøgårdsvang i Gribskov og udgive inspirationsmaterialer til uddannelsesinstitutioner.

Nordkystfortællerne modtager 19.000 kroner til fortællefestivalen Woodstories'23. Det er til dækning af Lokaleleje, tilskud til PR og reklame.

Vi ser i år et særligt tema for puljeansøgningerne, hvor mange af projekterne sigter mod at skabe spændende oplevelser for lokale og besøgende i nationalparken. Vi glæder os over, at den halve million kr. nu skal ud og gøre gavn blandt lokale hænder, så der bliver flere muligheder for at komme ud og få glæde af vores alle sammens Kongernes Nordsjælland, siger Poul Erik Pedersen, næstformand i nationalparkens bestyrelse og formand for puljeudvalget.


Nationalparkpuljen kort fortalt Puljen blev for første gang skudt i luften i 2022 og blev til for at støtte projekter, der bidrager til at udvikle nationalparkens formål om at skabe bedre natur, bevare kulturarven og udvikle nye muligheder for friluftslivet.


Sidste år blev der bevilliget mere end 900.000 kroner fra Nationalparkpuljen, hvor projekterne blandt andet bød på bålhytter, trampesti og borde-bænkesæt.

bottom of page