Fiskebutik af markedet

Den fremtidige drift af 'Fiskernes Deli' i Gilleleje ventes afklaret indenfor en uges tid. Det oplyser bestyrelsesformand i Fiskernes Filetfabrik, Peter Døssing. Han tilføjer, at opslaget om udlejning af lokalerne og afståelse hos Nordicals Erhvervsmægler er taget af markedet igen.

Der opstod tirsdag usikkerhed om, hvordan opslaget Nordicals var iværksat - og af hvem. Ifølge den nytiltrådte direktør, Leif Larsen, er der ikke noget om, at butikken er til udlejning og afståelse.

Foreløbig er det endt i, at leje og afståelse er sat i bero, og Peter Døssing vurderer, at bestyrelsen når frem til en afklaring i løbet af ganske få dage.

Peter Døssing vil ikke kommentere eller oplyse nærmere om, hvordan sagen er havnet hos erhvervsmægleren.


'Fiskernes Deli' blev etableret i 2015 i forbindelse med, at Fiskernes Filetfabrik opnåede et tilskud på 996.000 kroner fra FLAG - den særlige fiskerigren af LAG Halsnæs-Gribskov - til produktion og forædling af Gilleleje Sild.


Driften af butikken er en del af filetfabrikkens nuværende virksomhed.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com