top of page

Tingbakken foran skolelukning

Skolestrukturen i Gribskov Kommune kan blive endevendt ved det forestående budgetforløb for 2024-27, og det kan indebære, at børnene i Gribskolen, Tingbakkens distrikt får en lang vej til nærmeste folkeskole. I administrationens budgetoplæg, hvor der er flere scenarier, nedlægges den almene undervisning på skolen.

Politikerne samles mandag til første behandling af budgettet, og her skal de kigge ind i forslag store besparelser, hvor skoleområdet holder for.


Forslaget omhandler tre forslag til ændringer af skolestruktur, så den i højere grad afspejler det konkrete elevtal i dag og ikke mindst de fremtidige prognoser. Den nuværende tildelingsmodel er ikke bæredygtig for de små skoler især på grund af de lave klassekvotienter, fremhæves det i oplægget.


En evaluering og høring af modellen har vist, at ingen skoler/bestyrelser ser sig i stand til at drive skoler for færre penge end i dag, da alle skoler allerede oplever at være pressede i forhold til muligheden for at drive en tidssvarende skole med tilfredsstillende kvalitet.


Der er beskrevet tre scenarier, som alle indeholder lukning af det almene skoletilbud på Tingbakkeskolen.


Scenarie 0: Hele kommunen som et skoledistrikt Under denne model optimeres klasserne på tværs af alle undervisningssteder/matrikler i kommunen for at opnå de økonomisk mest fordelagtige klassedannelser. Den realiseres ved at enkeltelever kan flyttes til andre matrikler for at undgå oprettelse af nye klasser, så længe der er plads på andre matrikler.


Besparelserne kan realiseres uden lukning af undervisningssteder/matrikler, men kræver at elever kan anvises til et givet undervisningssted i kommunen, som ikke nødvendigvis er den tættest på elevens bopæl (men ofte vil være det).


Scenarie 1: Tre skoler, tre skoledistrikter. Forslaget indebærer at begrænse antallet af skoler til tre beliggende i for eksempel Syd (Nordstjernen, Bjørnehøj/Ramløse), Midt (Gribskolen, Sankt Helene) og Nord (Gilbjerg inklusiv afdelingen i Blistrup).


Med tre skoler med hver to afdelinger vil det være muligt at arbejde med klassedannelser, der er mere bæredygtige. Derudover vil de tre skoler (med afsæt i den nuværende tildelingsmodel) få en størrelse/robusthed, så de internt ville kunne løfte flere kvalitetsopgaver som for eksempel mellemformer, faglig udvikling og vejledere, fleksible miljøer, vurderes det i oplægget.


Besparelserne kan realiseres uden lukning af undervisningssteder/matrikler, men kræver at elever kan anvises til et givet undervisningssted i skolens distrikt, som ikke nødvendigvis er den tættest på elevens bopæl (men ofte vil være det).


Scenarie 2: Optimering inden for nuværende skoler I scenarie to beholdes alle nuværende skoler som selvstændige skoler, men der vil være færre matrikler/distrikter.


Tingbakken lukkes. Tisvilde/Vejby er samme distrikt og Ramløse/Bjørnehøj er samme distrikt Ved at lave færre distrikter er det muligt at optimere klassedannelsen på hver skole, så vi har færre klassestørrelser, der ikke er økonomisk bæredygtige.

bottom of page