top of page

'Toftegaard' har ny ejer

'Toftegaard', den tidligere landbrugs-ejendom midt i Ramløse og nabo til kirken, har fået ny ejer. Fremtiden for de stærkt forfaldne bygninger er dog fortsat uvis, idet de nye ejer ikke har været i kontakt med Gribskov Kommune om bebyggelses-muligheder.

Toftegaard i Ramløse har været i forfald i årevis, som dette arkivfoto viser.


Ejendommen er erhvervet af Brønshøjvej ApS, der har betalt 4.300.000 kroner for den. Ud over stuehuset og tre landbrugslænger er der et samlet areal på 6.090 kvadratmeter.


'Toftegaard' har været som torne i øjnene på Ramløse-borgerne i årevis. Efter frasalg af landbrugsjorden og nedlæggelse af landbrugsdrift solgte Kai Normann Nielsen i 2006 til Ramløse Invest ApS, ejet af FC Nordsjælland direktør, Allan Kim Petersen, for 5.650.000 kroner.


Det førte aldrig til udvikling af ejendommen, og i 2010 blev den solgte til et andet selskab, ejet af Allan K. Petersen, Farum Bolig Invest ApS, for 525.000 kroner. Ramløse Invest ApS endte i 2011 i konkurs.

Stærkt forfald præger bygningerne, som disse dagsaktuelle fotos viser.


Ejendommen har været til salg gennem flere år, og interessant nok har en anden mulig køber også været i spil. Denne investor undersøgte i midten af 2021 via arkitekt Claus Tversted forskellige spørgsmål i Gribskov Kommunes plan-afdeling om bebyggelses-procent muligt antal rækkehuse på 15-16 enheder.


Tversted måtte dog i oktober erkende, at en anden køber havde slået til.


Det er Brønshøjvej ApS - et selskab, der ikke har haft nogen aktivitet siden stiftelsen 1. januar 2018, da Anders Peter Wathne Nielsen oprettede det. Det kom under tvangsopløsning i august 2021, men siden er Anders Peter Wathne Nielsen genindtrådt i selskabet og begæringen om tvangsopløsning er tilbagekaldt.


Det har ikke være t muligt at komme i kontakt med ejeren af selsakabet - og dermed af 'Toftegaard' - om planerne for ejendommen.

bottom of page