top of page

Trækker sig fra Gilleleje-Syd

Henning Bødker Christiansen, der via investering fra HC Finans ApS i juni 2021, medvirkede til at give selskabet bag bud på boligområdet Gilleleje Syd - Strandholmen Gilleleje - øget financiel styrke, har nu trukket sig ud af selskabet.

Projektområdet syd fra Parkvej og øst for jernbanen.


Christiansens ejerandel på 25 procent er overtaget af de tre øvrige parter i selskabet, den oprindeligt tilbudsgiver, Lasse Nikolaj Nørgaard, samt Karl Johan Zøllner og Anders Brandt-Hansen, som dermed hver har en tredjedel.


HC Finans trådte oprindeligt til for to år siden og kom Lasse Nørgaard til undsætning i forbindelse med dennes bud på projektområdet. Siden kom Karl Johan Zøllner og Anders Brandt-Hansen til.


Gilleleje syd omfatter knap 200 boliger, hvoraf 72 skal være almene boliger, som Lejerbo skal opføre. Projektet ligger med forlængst godkendt lokalplan, men det er i øjeblikket kørt så fast, at der ikke er taget fat på byggeri endnu.


Af den samlede pris for området på 42,5 millioner kroner, har Gribskov Kommune modtaget betaling for første etape på 27.289.800 kroner.

bottom of page