1/1

Helsinge: Postament fra 1914 kan flytte byggeri

24. januar 2020

Et postament - geodætisk fikspunkt, der er rejst i 1914 på toppen af bakken ved det mulige byggeri for administration og sundhed i Helsinge Øst, kan betyde, at byggeriet må indrette sig og eventuelt flyttes på arealet. Postamenterne er flotte og gamle, men har i dag mest historisk betydning, om end de stadig kan bruges til at måle ud fra. Den er ifølge inskriptionen fredet sammen med et areal omkring den, og kan  heller ikke undergraves eller flyttes.

Over 300 steder i landet står geodætiske fikspunkter placeret i landskabet, såkaldte trigonometriske stationer.

- Der er tale om en trigonometrisk station eller et postament - et såkaldt geodætisk fikspunkt til blandt andet opmåling af landskabet og kortlægning, forklarer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der har ansvaret for stenen.

Grundejere, der har et geodætisk fikspunkt på deres jord, har ejerne, ifølge Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, pligt til selv at gøre sig bekendt med de restriktioner, der måtte ligge på ved deres ejendom.

På stenen er der en inskriptionen, der ud over at fortælle om fredningen af den og et areal på to meter rundt om den, også henviser til, at det navnligt forbydes at tænde ild på eller ved den.

Bruges ikke længere

Vi bruger ikke postamenterne længere, og vi fører af samme grund heller ikke længere opsyn med de mange fikspunkter rundt omkring i landet, oplyser Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

- Derimod synes vi, at der ligger en god portion historie i dem, og derfor har vi ingen planer om at fjerne dem, så længe de ikke er til gene for nogen eller noget. Og så kan der jo også være nogle, altså andre landmålere, som stadig bruger dem, tilføjer styrelsen.

Det er uvist, hvor meget fokus, Gribskov Kommune og rådgiverne på projektet har haft på postamentet. Gribskov Kommune har ikke reageret på forespørgsel om det.

Kortlægning af det danske rige

Den første egentlige kortlægning af det danske rige blev iværksat af Videnskabernes Selskab i 1757.

Det geodætiske arbejde blev i 1816 videreført af Den Danske Gradmåling.

I 1842 blev arbejdet overtaget af militæret, Generalstabens topografiske Afdeling. Geodætisk Institut blev i 1928 oprettet ved en sammenlægning af Generalstabens topografiske Afdeling og Den danske Gradmåling.

I 1989 blev Kort og Matrikelstyrelsen dannet ved Lov om Kort og Matrikelstyrelsen. Kortlægningen blev foretaget ved en såkaldt Triangulation, og trekantpunkterne kaldes for Trigonometriske Stationer.

I 2012 blev Kort og Matrikelstyrelsen til Geodatastyrelsen og i 2016 opdelt i to selvstændige styrelser - en ny Geodatastyrelsen med placering i Aalborg, og en ny Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der ligger i København.

1/2

1/2

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com