1/2

Vejby: Præstepar i søgelys for svig og dokumentfalsk

14. april 2019

Vejby Menighedsråd har bedt Helsingør Stift om at undersøge om der er grundlag for tiltale af præsteparret Na og Mogens Schulin-Zeuthen for svig og dokumentfalsk overfor kirken igennem årrække. Det involverer også en tidligere regnskabsfører og kasserer og formand - fra 2016, Henrik Lund Andersen. Præsterne gik på pension i 2016 efter mere end 25 år i sognet.

Sagen hvirvles op ovenpå flere år med et meget anstrengt forhold og dårligt samarbejde mellem skiftende menighedsråds medlemmer. Det nuværende menighedsråd valgte således at ekskludere Lund-Andersen men biskop Lise-Lotte Rebel mente, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for det og genindsatte ham i rådet. Her er han nu menigt medlem. Læs mere om det HER

Menighedsrådet har netop taget stilling til, hvordan det mulige svig skal håndteres - og det bygger på revisionsrapport fra PwC-revisionerne, der trådte til fra 2017.

 

Det fremgår af protokol fra mødet, at rådet ud over at anmode stiftet om en undersøgelse af præste-parrets mulige  svig og dokumentfalsk, også ønsker an hurtig undersøgelse af, i hvilket omfang, der er grundlag for sat tiltale den tidligere kasserer i 2016 og formand fra november 2016, Henrik Lund-Andersen for 'uordentlig administration, overtrædelse af en række forvaltningsretlige love og regnskabsvedtægter samt for medvirken til svig'.

Ønsker ikke ansvarlige retsforfulgt

Menighedsrådet betoner dog, at det intet ønske har om at retsforfølge nogle af de involverede.

- Men respekten for folkekirken har lidt væsentlig skade i vores lokalmiljø, hvorfor det officielt må tilkendegives af Helsingør Stift, at folkekirkens medlemmer, kan have fuld tillid til at kirkeskatterne forvaltes ansvarligt.

Alarmklokker fra Tibirke

Sagen begyndte for alvor at rulle i begyndelsen af 2017, da menighedsrådet i Tibirke Sogn, hvor præsterne også havde embede, af menigheden blev gjort opmærksom på muligt misbrug af kirkens midler igennem en årrække.

Det statsautoriserede revisionsfirma Beierholm, der har stået for revision af kirkens regnskaber og fratrådte i december 2016, erkendte i december 2017, at der  var udført dårlig - eller manglende - revision i perioden 2009-16.Det blev afløst af PwC fra januar 2017, og PwC nægtede at godkende årsregnskabet for 2016, og det nye menighedsråd har siden kæmpet med at få rettet op på problemerne.

Revisionsarbejdet har været vanskeligtgjort af 'enestående kreativitet og opfindsomhed for at sløre de rettet sammenhænge.

En række kritisable forhold er kommet for dagens lys. Eksempelvis blev der i perioden 30. december til februar 2017 udbetalt mere end 70.000 kroner på begæring af de to tidligere præster - et halvt år efter, at de var fratrådt. Forfalsket faktura og dårligt dokumenterede udlæg helt tilbage til 2014 blev honoreret efter direkte skriftlig ordre til regnskabsføreren af formand Henrik Lund-Andersen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com