Håndværkerne har haft travlt i efterårsferien med en et mindre nybyggeri og modernisering på skolen.

Håndværkerne har haft travlt i efterårsferien med en et mindre nybyggeri og modernisering på skolen.

1/1

Søborg: Privatskole mister tre-fire millioner

20. oktober 2019

Hverdagen melder sig for alvor igen mandag 21. oktober, når efterårsferien er forbi for eleverne på Søborg Privatskole, for det massive elev-frafald over de seneste måneder betyder et alvorligt tab i de statslige tilskud til skoledriften og fra forældrenes betaling af skolepenge. Det er et tab på tre-fire millioner kroner for det næste år.

Da skolen 5. september indberettede elevtallet endte det med 193, og det er på grundlag af det antal, skolen fra januar 2020 modtager statstilskud. Desuden er der en regulering for årets sidste fem måneder i forhold til dette elevtal, så det slår hårdt igennem med det samme.

Det påvirker også forældre-betalingen, der er på omkring 13.000 kroner årligt. Elevtallet har også været faldende efter 5. september og lå på 179 ved den ekstraordinære generalforsamling 1. oktober, da en ny bestyrelse blev valgt, og efterfølgende er yderligere 10 forsvundet. Det er dermed næsten én million kroner, der er tabt i skolepengene i skoleåret 2019-20.

Statstilskud falder

Der sker et fald i det statslige tilskud, beregnet ud fra den såkaldte koblingsprocent, der i 2018 blev sat op til 76 procent kommunale udgift til en folkeskoleelev er 68.300 kroner årligt - svarende til tilskud på 51.908 kroner pr. elev. Hertil kommer bygnings- og fripladstilskud. 

Det samlede statslige tilskud i regnskabsåret 2018 var på 14.670.332 kroner. Det er sammensat af et grundtilskud på 408.000 kroner, der er ens for ale privateskoler, uanset elevtal. Dertil kommer  10.099.412 kroner i undervisningstilskud, 1.320.272 i fællesudgiftstilskud,, 564.504 i bygningstilskud,  708.950 i tilskud til skolefritidsordning, 127.382 kroner i tilskud til inklusion til elever med særlige behov i den almindelige undervisning samt tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

1.441.812 kroner.

Økonomien i Søborg Privatskole og Skovbørnehave har været under pres i de seneste to-tre med mindre underskud. I 2018 var det på 176.150 kroner og 243.965 kroner i 2017. I 2016 var der er lille overskud på 3.105 kroner.

Klasser bliver lagt sammen

Der er ved at blive taget initiativer til at få tilpasset situationen. En lille tilbageværende gruppe elever i 6. klasse er således lagt ind til undervisning i 5. klasse og 7. klasse. Og syv resterende elever i 3. klasse skal fra mandag 21. oktober undervises sammen med 4. klasse.

Læs også: Børneudvalg søger at skaffe overblik

Læs også: Fyret leder på vej tilbage i Søborg