1/1

Gilleleje: Pyramide-afgørelse kommer i marts

21. februar 2020

Gribskov Kommune kan nu snart vente afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i fredningsagen omkring Pyramiden og Gilleleje Gamle Rådhus. Her blev sagen indbragt af Danmarks Naturfredningsforening i efteråret 2017.

Miljø- og Fødevareklagenævnet  i Viborg, hvor appelsag om omfanget af byggeri ved Det Gamle Rådhus og Pyramiden i Gilleleje venter på behandling, oplyser, at sagen er berammet til i først- kommende nævnsmøde i marts.

Sagen blev indbragt af Naturfrednings foreningen i 2017, da Fredningsnævnt med to stemmer mod én godkendte, at der kunne ske tilbygning af omkring 150 kvadratmeter til restaurant på fredet areal på nord-siden af Pyramiden, til klagenævnet.

Gribskov Byråd valgte at godkendte købstilbud fra Humberto Orsini, Gilleleje Badehotel, da Vesterbrogade 54-56 var i udbud, på 15 millioner kroner. Forudsætningen for handelen er, at der foreligger en godkendt lokalplan.

 

Planen giver mulighed for ombygningen af de eksisterende bygninger primært til hotel - og en mindre del til ferielejligheder. Tilbygningen på nordsiden er også med i den lokalplan, byrådet har vedtaget - men hele sagen har afventet afgørelsen i klagenævnet.

Gribskov Byråd har om, at salgssummen kan havne i kommunekassen i år. De 15 millioner er i hvert fald indregnet i den seneste budgetopfølgning,  Orsini har deponeret én million kroner af købesummen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com