1/1

Gilleleje: Pyramide-afgørelse først i 2020

4. november 2019

Gribskov Kommune må væbne sig med yderligere med tålmodighed på afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i fredningsagen omkring Pyramiden og Gilleleje Gamle Rådhus. Nævnenes Hus oplyser mandag, at sagen bebehandles i første halvår 2020.

Der bliver dermed endnu mere ventetid på en afgørelse fra  Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor appelsag fra appelsag om omfanget af byggeri ved Det Gamle Rådhus og Pyramiden i Gilleleje venter på behandling.

Sagsbehandlingstiden er blevet længere end oprindeligt forventet. Nævnenes Hus forventer på nuværende tidspunkt, at Miljø- og Fødevareklagenævnet vil kunne træffe afgørelse på førstkommende møde i 2020 og færdigbehandle sagen i første halvår 2020.

Sagen blev indbragt af Naturfrednings foreningen i 2017, da Fredningsnævnt med to stemmer mod én godkendte, at der kunne ske tilbygning af omkring 150 kvadratmeter til restaurant på fredet areal på ord-siden af Pyramiden, til klagenævnet.

Gribskov Byråd valgte at godkendte købstilbud fra Humberto Orsini, Gilleleje Badehotel, da Vesterbrogade 54-56 var i udbud for 15 millioner kroner. Forudsætningen for handelen er, at der foreligger en godkendt lokalplan.

 

Planen giver mulighed for ombygningen af de eksisterende bygninger primært til hotel - og en mindre del til ferielejligheder. Tilbygningen på nordsiden er også med i den lokalplan, byrådet har vedtaget - men hele sagen må nu afvente afgørelsen i klagenævnet.

Gribskov Byråd har eller haft forventning om, at salgssummen kan havne i kommunekassen i 2019. De 15 millioner har været indregnet i budgetopfølgninger, der har været på bordet.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com