Gribskov: Øger trafiksikkerhed på Rågelejevej

22. juni 2020

Gribskov Byråds Udvikling, By og Land-Udvalg har besluttet at gøre Rågelejevej mere sikker at køre på. Det sker ved at afmærke dele af strækningen som en ‘2 minus 1-vej’. Arbejdet går i gang snarest muligt.

Flere borgere har ønsket, at kommunen øger trafiksikkerheden på Rågelejevej mellem Rågeleje og Vejby Strand. Udvikling, By og Land imødekommer nu ønsket.

På udvalgets seneste møde tog det stilling til en række forskellige trafiksikkerheds-foranstaltninger rundt om i kommunen, deriblandt at gøre dele af strækningen mellem de to byer til en såkaldt ‘2 minus 1-vej’.

På mødet sendte medlemmerne i første omgang forslaget om den nye vejtype videre til de kommende budgetforhandlinger.

Men da strækningen for nylig er blevet asfalteret, gjorde administrationen udvalget opmærksom på muligheden for at lave de nye striber med det samme, og det sagde udvalget ja til.

2 minus 1-vej

På en 2 minus 1-vej er der kun ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger. Til gengæld er der ekstra plads til de bløde trafikanter i begge retninger. Det betyder, at bilister skal trække ind i siden, hvis de møder en modkørende bilist.

- Vi har gode lokale erfaringer med 2 minus 1-veje, blandt andet på Rågeleje Strandvej. Og der er også gode erfaringer nationalt. Vi kan se, at det får bilisterne til at sætte farten ned, og dermed bliver det mere sikkert at færdes på strækningen, siger udvalgsformand Pernille Søndergaard.

 

Ikke på hele strækningen
Der vil ikke komme '2 minus 1-vej' på hele strækningen, da der er flere steder, hvor oversigten for trafikanterne ikke er god nok. De nye striber kommer på snarest muligt - sandsynligvis i løbet af en måneds tid.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com