Bøgeskovgård-1

 RABAT TIL REALSKOLEN 

 PÅ 578.000 KRONER 

Helsinge Realskole har fået godkendt i Gribskov Byråd udvalg for Børn, Idræt og Familie at normeringen i Bøgeskovgård Børnehave og Vuggestue fra 1. september kan fastsættes til 180 pladser i børnehave og 45 i vuggestuen, der nyetableres. Efter kommunens retningslinjer ville det normalt udløse krav om en driftsgaranti for en halv måneds drift - 648.000 kroner, men udvalget fastholder en garanti på 70.000 kroner, der blev fastsat ved godkendelsen af børnehaven med 100 pladser i 2015.

Det er dermed en 'rabat' på 578.000 kroner. Fra administrations side var der indstillet om garanti for en halv måneds drift - i lighed med hvad den nye Søborg Børnehave blev stillet overfor i juni i fjor. Men udvalgte underkendte indstillingen, ligesom det også skete med den første indstilling om normening med 140 pladser i børnehaven og 30 i vuggestuen. Det blev til 180 og 45.