9. august 2019

Flytningen af Helsinge Bibliotek med de tilhørende kulturtilbud fra Skolegade 43 til Tinghuset kan betyde, at kultur- og foreningstilbud kultur- og forenings-aktiviteter bliver spredt på flere adresser. Biblioteket kan nok få plads i Tinghuset, men her er der ikke plads til større forenings- og kulturtilbud.

Der er sat arbejde i gang med at afdække, hvordan flytningen af Helsinge Bibliotek kan give plads til rådhus-filial i Skolegade 43 kan lade sig gøre. Dette arbejdeventes afsluttet til september.

Kulturhusets to sale og et stort møderum er en del af komplekset ved Helsinge Bibliotek. Her er der ugentlige og månedlige møder for flere foreninger - blandt andet Ældre Sagen Helsinge og aftenskole-foredrag.

To kunstnersammenslutninger - Gribskovmalerne og Kunstværkstederne har også udstillinger i Kulturhuset.

Det har været gjort gældende at placeringen af folkebiblioteket og kulturtilbud kan styrke handelslivet i bymidten i Helsinge, der er under stærkt pres. Kulturtilbud og foreningsaktiviteter, der ikke vil være plads til i Tinghuset - og Tingstedet - trækkes dog væk fra center-området, idet rådhussalen og to mindre møderum i forhallen kan blive tilbudt til møder og aktiviteter.  

Den synergi, der kan være om biblioteksbesøg og musik-, kunst- og kulturtilbud vil dermed gå tabt.

Gribskov Kommune har en langvarig aftale med Gribskov Gymnasium om brug af kultursalen, som kommunen ifølge lejekontrakt har til rådighed i godt halvdelen af timerne. Den er dermed til rådighed for blandt andet teater- og musik-aktiviteter, ligesom kommunen bruger den til enkelte større events. Det er for eksempel prisoverrækkelser og seminarer.

Den er også til rådighed for større, offentlige arrangementer - for eksempel politiske debatmøder.

Der er et ønske om at få mere ud af pengene i denne kontrakt ved at åbne for at flere aktiviteter henvises til kultursalen.

Årlig udgift på 1.750.000 kroner

Gribskov Byråd godkendte i 2014 aftalen med Gribskov Gymnasium, som fik mulighed for at erhverve den ejerandel, daværende Helsinge Kommune oprindeligt fik i Kultursalen.

Ifølge kontrakten betaler Gribskov Kommune nu leje, drift og vedligehold på årligt 1.750.000 kroner. Det er en aftale, der er uopsigelig til 2029.

Det var Helsinges daværende borgmester Claus Lange, der samtidigt sad som medlem i Frederiksborg amtsråd, der på den tid var ejer af gymnasiet. Lange fik foranledige, at kultursalen blev  bygget større og med bedre faciliteter, så den kunne blive til større gavn for kulturlivet i kommunen.

Helsinge Kommune betalte derfor godt to tredjedele af projektet.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com