Nejlingehuset_edited.jpg
Gribskov: Rådhus skal samles i Helsinge Øst

9. februar 2020

Gribskov Rådhus skal på sigt samles i Helsinge Øst, hvor der er planlagt rådhusbyggeri lige øst for Gribskov Gymnasium som  led i samlingen af administrationen. Der er sikret tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet til lån på 82 millioner kroner til investeringen, der effektiviserer og spare på driften. I ansøgningen har Gribskov Byråd henvist til, at byggeriet klargøres til at  rådhuset på sigt bliver på én matrikel.

- Den nye bygning forberedes til på sigt at kunne udbygges, så hele administrationen samles med yderligere effektivisering til følge, skriver Gribskov Kommune i ansøgningen.

Borgere i Helsinge Øst-Nejlinge har i øjeblikket 'et øje på hver finger' for at få opklaret, hvilke hensigter byrådet har med projektet i Helsinge Øst. De har derfor også hæftet sig ved teksten i kommunens ansøgning, som de har fået gravet frem.

Hidtil har det været noget nær umuligt at få oplysninger ud af administration og politikere. Men vi må forlange, at der senest på borgermødet, der nu er udsendt indbydelse til 3. marts i Kultursalen, bliver klarhed ikke blot over det lokalplanforslag, kommunen vil lægge frem for at bygge rådhus.

Ud over administration skal der etableres samlet klinik for skoletandplejen og en 'base' for hjemmeplejene og hjemmesygeplejen.

Det nytter ikke noget at 'liste' det igennem, for blot at vente med at lægge yderligere projekter frem i form afr udvidelse af byggeriet og også omfanget af det 'sundhedshus', der også arbejdes med. Dertil kommer måske yderligere byggeri mod øst på arealet til friplejehjem eller andet, siger Ole Bjørn Larsen, der er genbo på Østergade til det kommende byggeri.

De venter derfor spændt på den sagsfremstilling, Udvikling, By og Land-Udvalget får til møde tirsdag 25. februar.