Helsinge: Rådhus rykkes væk fra Østergade

26. marts 2020

Arkitekterne skal tilbage til tegnestuen hos PLH for at lave en væsentlig justering af den plan, der for nylig er lagt frem for rådhus-projektet i Helsinge Øst. Her ville de ellers have en rådhus-bygning i op til fem etager lige op til Østergade, men nu er Udvikling By og Land-Udvalget indstillet på at det skal rykkes omkring 25 meter tilbage, så der kan blive plads til to rækker med parkering foran.

Dermed er det hensigten at 'forlænge' den parkeringsmodel, der er ved Gribskov Gymnasium længere mod vest. Det er anden fase af rådhus-projektet, der skal åbnes for at bygge omkring 5.000 etage-kvadratmeter for at rumme medarbejderne det nuværende rådhus i Helsinge. Det er efter en tidsplan, der endnu ikke er åbenhed omkring.

Fase to af rådhuset vil indebære, at studieboligerne, der blev opført op til skoleåret i august 2019,  skal flyttes.

For at imødekomme input i processen om muligheden for indbliksgener samt nærheden til de nærmeste beboere til den kommende bebyggelse på den anden side af Østergade, har UBL-U besluttet, at byggefeltet rykkes tilbage på grunden mod syd. Der kan således reserveres areal til parkeringspladser og træbeplantning mod Østergade i en afstand svarende til parkeringen ved gymnasiet

 

Men det er ikke uden 'omkostninger', idet de øvrige 'byggeklodser' i projektet dermed rykkes længere mod syd Samme ombæring.

- Dette kan have som konsekvens, at relativt få parkeringspladser placeres på et angivet område på nabo-matrikel 5a umiddelbart syd for matrikel 5de og dermed i landzone.

Læs også: Værdiløs måling af trafikken

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com