Arkitekt Henning Larsen har tegner rådhuset i Middelfart. Det er indviet i 2017.

Arkitekt Henning Larsen har tegner rådhuset i Middelfart. Det er indviet i 2017.

1/1

Helsinge: Rådhus-byggeri kan styrke byliv

4. november 2019

Rådhus og andre kommunale aktiviteter med 4-500 arbejdspladser og hundredevis af borgere, der dagligt valfarter til og fra er den vækstdriver, Middelfart og senest også Vejen Kommune har valgt - lige midt i byerne, frem for at 'udsulte' kultur- og handelsliv ved at bygge i udkanten af hovedbyerne. Gribskov Kommune står netop midt i et valg om, hvordan en samlet administration kan placeres. Det kan være midt i byen, eller øst for Gribskov Gymnasium.

Afgørelsen er ikke truffet endnu. Faktisk er den åbne debat slet ikke i gang endnu, men der er delte meninger i byrådet. Handels- og kulturlivet i Helsinge er også klar til at træde ind i den diskussion, før det er for sent.

Det ligger fast, at det nuværende rådhus fortsat skal bruges - i hvert fald over de nærmeste år. I det store budgetforlig er der lagt op til at bygge nyer kvadratmeter, hvor medarbejderne i Gribskov Jobcenter samt Birkevang-rådhuset i Gilleleje kan blive samlet. Det vil indebære en effektivisering af driften, og kommunen har opnået adgang til lån på 82 millioner kroner til det. Desuden sælges Birkevang. De første 20 millioner kroner til projektet er på budgettet i 2020.

Et af de spørgsmål, der også melder sig ved ikke langsigtet at fastholde det nuværende rådhus er, hvad der så skal ske med bygningerne. Som altid melder der sig spekulationer om, hvor godt det kan sælges - til boliger eller andet formål.

I Middelfart er der bygget 8.000 kvadratmeter i projekt, der også har involveret butikker og boliger. 440 kommunale medarbejdere er flyttet ind - og prisen har været 120 millioner kroner for kommunens andel.

Kombinationen af rådhus, boliger og butikker sikrer, at der er aktivitet på alle tider af døgnet i Middelfart, ligesom det vil være et naturligt samlingspunkt for alle byens borgere.

 

Uformelt mødested

Med anlæggelsen af det pulserende byrum med butikker er der etableret større forbindelse mellem byen og havnen.

Rådhuset er bygget op om et indre atrium, som skal øge synligheden og styrke samarbejdet mellem medarbejderne på tværs af afdelinger. De borgernære funktioner, herunder receptionen og Borgerservice, placeres i foyeren, som samtidig bliver et uformelt mødested for alle husets brugere.

Rådhuset bliver et ‘byens hus’ med lokaler i stueplan, som foreninger og andre kan bruge til lokale arrangementer for byens borgere.

Lyttede til handels- og kulturliv

- Vi valgte ligesom Middelfart at være med til at sikre en stærk fremtid for byens handels- og kulturliv ved at placere et genopført rådhus lige midt i Vejen. Det var det ønske, vi mødte hos handelsfolkene og byens kulturelle foreninger, som også fik helt nyopført bibliotek, som er placeret lige op til Vejen Station, siger borgmester Egon Fhrær.

Helsinge står foran et projekt med såkaldt samskabelse om livet og udviklingen i bymidten. Det er endnu uvist, om rådhus-placeringen bliver en del af dette arbejde.

Læs også: Sælger Birkevang og lejer sig ind

Læs også: Sammen om at skabe udvikling

Vejens nye Rådhus - placeret midt i byen, hvor knap 250 medarbejdere er samlet. Tæt på det er der opført nyt bibliotek som del af et offentligt-privat projekt, hvor der også er boliger. Både rådhus og bibliotek er netop indviet.

Vejens nye bibliotek er opført som del af højhus-kompleks, hvor biblioteket på 2.500 kvadratmeter har indtaget de to nederste etager. Derover er der ejerlejligheder. Biblioteket har kostet kommunen 37 millioner kroner.

Vejens nye Rådhus - placeret midt i byen, hvor knap 250 medarbejdere er samlet. Tæt på det er der opført nyt bibliotek som del af et offentligt-privat projekt, hvor der også er boliger. Både rådhus og bibliotek er netop indviet.

1/2