Gribskov: Ramløse Øst solgt helt lokalt

27. juni 2020

Gribskov Kommune har indgået aftale om salg af 83.000 kvadratmeter byggejord i Ramløse Øst. Det er sket til en rekordpris på op til 16.480.000 kroner, der er den bedste salgspris, der er opnået, siden Gribskov Kommune ophørte med selv at sælge ejendomme og jord til boligbyggeri.

Der er aftalt en pris for hver kvadratmeter byggeret på 515 kroner. Når den endelig bebyggelsesplan foreligger, justeres prisen i forhold til det, fremgår det af købsaftalen.

Byrådet valgte efter udbud af opgaven, der ellers varetages af Nordicals, Hillerød, at skifte mægler til salget af arealerne i Ramløse, så opgaven har været tildelt til Colliers International - men køberen er fundet helt lokalt i Ramløse, idet det er Ramløse Øst A/S på adressen Husebyvej 19.

Køberens selskab er endnu ikke registreret, men aftalen er underskrevet af Ole Kjærgård, der er direktør for flere selskaber med adresse på Husebyvej 19.

Med den underskrevne købsaftale bliver der mulighed for at bygge op til 32.000 kvadratmeter boliger. Det skal nu fastlægges nærmere, hvordan der skal bygges, idet der skal laves lokalplan for området.

Køber har deponeret én million kroner af købesummen, men den resterende del skal betales, når der foreligger godkendt lokalplan.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com