Gilleleje: Renseanlæg til 120 millioner på vej

15. november 2019

En investering på 120 millioner kroner i nyt renseanlæg i Gilleleje er nøglen til at knække koden på udgifterne til spildevandsafledning. Gribskov  er en af de kommuner, der lige nu har den højeste udgift til spildevandsrensning, men efter 2021 kalkulerer vi med, at udgiften til spildevandsrensning for forbrugerne kommer til at falde støt, fordi det bliver langt mere effektivt og billigt at rense spildevandet, siger bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand, Jannich Petersen.

Bygningen til det nye indløbsbygværk ved renseanlægget i Gilleleje er rejst, og torsdag blev det markeret af bygherre Gribvand Spildevand A/S med et rejsegilde for byggeriets håndværkere.

- Rejsegildet er håndværkernes dag, og vi vil gerne takke jer for jeres store indsats. I har holdt gejsten oppe på trods af, at vejret har givet os en del benspænd pga. de store mængder regn, der er faldet de seneste måneder. sagde projektleder Søren Rasmussen fra VAM A/S, der er total- entreprenør på byggeriet.

Åbner øjnene for nye løsninger

- VAM A/S udfordrede os lige fra starten ved at åbne vores øjne for løsninger, vi ikke selv havde set. Det er på grund af dem, at vi får et helt nyt renseanlæg og ikke blot en udbygning og renovering af det gamle, og det var også VAM A/S, der i samarbejde med deres rådgiver Rambøll, så, at vi kunne nedlægge kommunens mindre renseanlæg, fremhævede Jannich Petersen.

Mange parter involveret

Det er et projekt med mange involverede parter: Udover bygherre Gribvand Spildevand A/S, der har COWI som rådgiver, og totalentreprenør VAM A/S, der har Rambøll som rådgiver, står Intego for el, Aquagain for maskiner, ligesom en række lokale virksomheder er involveret i bl.a. tømrerarbejder.

Men selvom der er så mange involveret, er det hidtil forløbet planmæssigt. Søren Rasmussen fortæller, at det langt fra er en selvfølge:

- Der er mange interesser, der skal forenes, når et anlæg som dette skal etableres, og det er bestemt ikke altid, den slags går lige gnidningsfrit. Det kræver stor vilje og involvering fra alle parter, når man skal blive enige om så stort et projekt. Det er derfor afgørende, at vi tidligt blev enige om et mål – nemlig at vi vil bygge det bedste renseanlæg, som samtidig giver den billigst mulige spildevandsrensning i fremtiden, påpeger Søren Rasmussen.

En tilfreds bestyrelse

Bestyrelsen er vældig imponeret over anlægsprojektet. Det er lidt af en revolution i kommunen, at vi kan nedlægge de små renseanlæg, og her bliver Gilleleje Renseanlæg helt afgørende for den nye struktur forklarer Jannich Petersen.

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com