Helsinge: Roser for fællesskabet i byen

9. juli 2020

Fællesskabet styrkes i Helsinge mellem foreninger, handelsliv og borgere om at skabe mere liv i byen og udvikling i butikkerne, og som symbol for det står nu fem af de unikke roser, der er udviklet i anledning af 100-året for, at Sønderjylland blev en del af Danmark, ved Genforenings-stenen ved Gadekæret.

 

Stenen blev rejst 9. juli 1920 ved kæmpe festivitas i byen med optog og forsamling af mange hundrede borgere. Det er én af over 600 genforeningsten, der er rejst i Danmark, og ud over at fejre genforeningen er roserne også netop et symbol på fællesskab.

 

Initiativ af dyrlæge Gram

Dyrlæge Jens Gram var initiativager til at rejse stenen i Helsinge, og det skete samme dag, Kong Christian X underskrev ’loven om de sønderjyske landsdels indlemmelse i Danmark’ i Statsrådet. Festlighederne kulminerede dagen efter i Sønderjylland, da kongen og hans følge red over den gamle grænse mellem Kolding og Christiansfeld.

 

Genforeningsstenen i Helsinge - og alle øvrige er nu fredet - på initiativ af Grænseforeningen, der også under medvirken af Dronning Margrethe fik forædlet den særlige genforeningsrose.

 

Flot initiativ i Valby

- Vi har ønsket at markere, at vi har flere af de historiske sten i Gribskov Kommune. På et flot initiativ af Valby Bylaug er genforeningsstenen, der står ved Nordsjællands Efterskole, renoveret,.

 

Vi har valgt at støtte det med tilskud til stenhuggerens arbejde og ligeledes med genforeningsroser, fortæller Morten Ulrik, der er formand fro byrådets udvalg for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

 

Fælles om at udvikle Helsinge

100-året for placeringen af Genforeningsstenen ved Gadekæret i Helsinge 9. juli 1920 er også brugt til at markere, at der for alvor skal er sat gang i arbejdet i fællesskabet Helsinge. 

 

Repræsentanter for byrådets Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi-Udvalg, Morten Ulrik, Jørgen Simonsen og Jesper Behrensdorff, Conny Nielsen og Thomas Stougaard fra Gadekærbutikkerne samt sognepræst Fritze Steiner-Johnsen, Helsinge Kirke, der også meget aktivt støtter livet i byen, var derfor samlet ved Gadekæret.

 

Vi har store forventninger til arbejdet med udviklingen i Helsinge, hvor der er gang i en række aktiviteter i sommer, og vi fortsætter indsatsen i udvalget for at udvikle byen i en større skala efter ferien. Det forudsætter også, at det er noget, byen virkelig vil, og vi har allerede set, at der bakkes godt op om arbejdet, siger Morten Ulrik.

Læs også: Genforeningssten på plads i Valby

© 2016 www.gribskovonline.info · Redaktion: Sv. Erik Jacobsen, Ansvarhavende · Telefon 51 92 28 30 · Mail: gribskovonline@yahoo.com